Tržnica zaposlitvenih priložnosti za ženske

V četrtek, 24. septembera med 10. in 16.30 uro v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4 v Mariboru bo potekala Tržnica zaposlitvenih priložnosti za ženske.

Dogodek v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor organizirata Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA in eim, Center razvoja človeških virov. Dogodek je priložnost za mreženje oblikovalcev politik, strategij, gospodarstvenikov, zaposlovalcev, izobraževalcev in potencialnih novih sodelavk.

Z dogodkom želijo prispevati k širjenju dobrih praks in predstavitvi priložnosti zaposlovanja žensk v tradicionalnih poklicih, ki jih večinoma opravljajo moški.

V uvodnem delu bodo prisotne nagovorile:
– Ga. Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM)
– Ga. Mateja Kreže, direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor
– Ga. Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova.

Sledila bo novinarska konferenca, kjer bo ga. Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavila ključne aktivnosti, namenjene spodbujanju zaposlovanja žensk. Ga. Mateja Kreže, direktorica ZRSZ, OS Maribor, bo predstavila stanje na trgu dela glede zaposlovanja žensk v OS Maribor in uspešne prakse povezovanja z izobraževalci in delodajalci. Ga. Mateja Karničnik iz Centra razvoja človeških virov bo predstavila rezultate čezmejnega projekta Goodnewss, kot dobro prakso zaposlovanja žensk v tradicionalno moških poklicih (CNC operaterka in logistka).

Sledil bo posvet »Ali je zaposlovanje v tradicionalno moških poklicih zanimivo tudi za ženske?« na katerem bo predstavljena dobra praksa projekta GoodNEWSS, v okviru katerega so se usposabljale in zaposlovale CNC operaterke in Logistke. Predstavljene bodo izkušnje iz omenjenega projekta, ko je do zaposlitev prišlo preko analize potreb v podjetjih in oblikovanjem ustreznega programa v sodelovanju z izobraževalcem. Iskalke zaposlitve so se vključile v usposabljanje, ki je vključevalo tudi usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih, pri katerih je večina našla redno zaposlitev.

Na okrogli mizi »Potrebe po kompetencah na trgu dela – kakšne so in kako se nanje odzivamo?« bodo sodelovali državna sekretarka MDDSZEM ga. Martina Vuk, direktorica ZRSZ OS Maribor ga. Mateja Kreže, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije ga. Andreja Sever, predstavniki Obrtno podjetniške zbornice Maribor, predstavniki izobraževalcev (Univerza v Mariboru, Andragoški zavod Maribor, Academia, Šolski center Konjice,…) in druge podporne institucije (Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Ekonomski instiut Maribor, d.o.o, Center razvoja človeških virov,…). Namen okrogle mize je iskati možnosti povezovanja in sodelovanja za zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra v skladu s pričakovanji delodajalcev. Okrogla miza je priložnost za oblikovanje pobud za pripravo in izvajanje programov prekvalifikacij in usposabljanj, ki bi na eni strani brezposelnim ženskam omogočili zaposlitev, na drugi strani pa delodajalcem ustrezen kader.

Z namenom, da čim več iskalk zaposlitev motivirajo, da začnejo kariero razvijati v smeri tradicionalno moških poklicev, bodo predstavljeni trije zanimivi poklici: varilka, CNC operaterka, voznica avtobusa.

Poklici bodo najprej predstavljeni na splošno, nato bodo delodajalci predstavili ključne kompetence, ki so potrebne za opravljanje tega poklica. Izkušnje iz prve roke (kako poteka delovni dan, kaj so ključne naloge, pristojnosti) bodo predstavile ženske, ki ta poklic opravljajo. Izobraževalci bodo predstavili možnosti izobraževanja/usposabljanja (pogoji za vključitev, način dela, vsebina usposabljanja, ipd.) za pridobitev manjkajočih kompetenc za opravljanje teh poklicev.

Za bolj pogumne iskalke zaposlitve bodo na voljo ocenjevalne postaje, kjer se bodo z reševanjem praktičnih izzivov lahko preizkusile in spoznale, v kolikšni meri imajo razvite kompetence za opravljanje enega izmed teh treh poklicev.

V času dogodka bodo za iskalke zaposlitve izvedene štiri brezplačne delavnice.

program

 

»Minutna predstavitev delodajalcu« – kako pripraviti kratko predstavitev sebe in pritegniti pozornost delodajalca, da vas povabi na razgovor.

»Iščem delodajalca – iskanje zaposlitve malo drugače« – inovativni načini iskanja zaposlitve in spoznavanje moči družabnih medijev.

»Fleksibilne oblike dela in osebno dopolnilno delo« – predstavitev možnosti zaposlitve v okviru osebnega dopolnilnega dela, novosti, seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, vrednotnice, davki, itd.

»Pozitivni v prihodnost – spodbujanje pozitivne naravnanosti« – čar pozitivnega razmišljanja in pozitivnega odnosa do življenja ter kako izboljšati lastno dobro počutje.

Na zmenkarijah bodo imele iskalke zaposlitve priložnost predstaviti se delodajalcem oz. zaposlovalcem (Arriva Štajerska d.d., Elektro Maribor d.d., Inštitut za varilstvo, Formula Maribor, Trenkwalder) v kar najboljši luči.

V času dogodka se bodo na stojnicah predstavljali Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor, delodajalci in izobraževalci.

Več o dogodku najdete na spletni strani: www.fundacija-prizma.si. Podrobnejše informacije dobite pri ge. Nataliji Žunko na e-naslovu: n.zunko@fundacija-prizma.si ali po telefonu: 031 703 848.

Vir: http://www.lokalec.si/novice/trznica-zaposlitvenih-priloznosti-za-zenske/

Nazaj na vrh