Uspešen zaključek mednarodne konference Slovenija Coop 2012

Zadružništvo vektor sprememb v Evropi

(Ljubljana, 17. oktober 2012) Danes se je v Ljubljani zaključila dvodnevna mednarodna konferenca Slovenija Coop2012. Na konferenci so številni mednarodno priznani strokovnjaki predstavili temeljna izhodišča in primere dobrih praks na področju zadružništva (kooperativ), ene od ključnih oblik socialnega podjetništva. Prikazane so bile tako nove ekonomske teorije, ki dokazujejo večjo učinkovitost in vzdržnost zadružnih poslovnih modelov, kot so trenutno veljavni, kakor tudi primeri dobrih praks, ki potrjujejo veljavnost teh novih ekonomskih teorij.

Mednarodna konferenca Slovenija Coop2012 je potekala od 16. do 17. oktobra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in je privabila več kot dvesto obiskovalcev, tako iz Slovenije, kot iztujine. Konferenco sta ob pomoči soorganizatorjev pripravila Slovenski forum socialnega podjetništva in Inštitut Novum. Konferenco je v torek odprl predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj mednarodnega leta kooperativ dr. Danilo Türk, kise že vrsto let aktivno zavzema za uveljavitev vrednot socialnega podjetništva v Sloveniji.

Največje zanimanje in pozitivne ocena na konferenci je nedvomno poželo predavanje Mikela Lezamiza iz kooperative Mondragon (Baskija, Španija) ki velja za največji sistem delavskih zadrug na svetu in združuje več kot 120 različnih kooperativ in zaposluje več kot 85.000 delavcev-zadružnikov. Veliko zanimanje pa je bilo deležno tudi predavanje dr. Carla Borzage iz Univerze Trento, ki je predstavil novo ekonomsko paradigmo, ki mnogo bolje kot klasična ekonomska teorija pojasnjuje ekonomsko uspešnost in vzdržnost zadružnega poslovnega modela. Obveljalo je prepričanje, da gre za model prihodnosti, ki bo pomagal pri izhodi iz trenutne finančne in ekonomske krize. Pomemben ekonomski pogled na trenutna dogajanja v svetu, njegove vzroke in možne izhode sta podala Claudia Sanchez Bajo izUniverze Pavia in Bruno Roalants generalni sekretar mednarodne zveze delavskih in storitvenih zadrug. Do spoznanj sta prišla skozi večletno raziskovalno delo, ki je predtavljeno v knjigi Capital and the Debt Trap: Learning from Cooperatives in the Global Crisis, ki po mnenju ameriških industrialcev predstavlja novo paradigmo prihodnosti.

Druga pomembna področja, ki se jih je obravnavala konferenca so bila delovanje zadružnega poslovnega modela, na področju finančnih, stanovanjskih, energetskih, kmetijskih, potrošniških, socialnih in kulturnih zadrug. Prav pri vseh pa so udeleženci konference ugotavljali, da ima Slovenija tudi zaradi že pridobljenih izkušenj v preteklosti in skozi vzpostavitev strateškega partnerstva z dobrimi praksami v tujini ogromno možnosti, da ponovno opolnomoči in aktivira svoje prebivalstvo da se samo organizira in poišče inovativne poti za izboljšanje svoje ekonomske situacije skozi uveljavljenje zadružnega poslovnega modela. Novo iniciative na tem področju, ki obetajo so brez dvoma na področju energetskih zadrug, samooskrbnih prehranskih zadrug, stanovanjskih zadrug in socialnih zadrug. Z odpravo zakonskih ovir pa bi prav kmalu lahko nastale tudi finančne zadruge.

Tadej Slapnik, vodja organizacijskega odbora konference in generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva je ob koncu konference povedal: “Zelo smo veseli velikega zanimanja za zadruge v Sloveniji, kar dokazuje nadpričakovano visoka udeležba na naši konferenci. Veliko upanje pa dajejo tudi nastajajoča strateška partnerstva, tako z bančniškim sektorjem v Sloveniji, kot tudi z Zadružno zvezo Slovenije, s sindikati in občinami. Konferenca ja porodila veliko zanimivih idej, za katere verjamemo, da jih bodo ta partnerstva tudi uresničila v bljižni prihodnosti. V Slovenskem forumu socialnega podjetništva smo po tej mednarodni konferenci samo še bolj prepričani, da je socialno podjetništvo v kombinaciji z zadružnim poslovnim modelom upravljanja ena izmed najboljših, če ne najboljša, možna rešitev za izboljšanje trenutnega ekonomskega in socialnega stanja, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.”

Nazaj na vrh