Ustanavljamo zadrugo, socialno podjetje – razvojno proizvodno podjetje

Ustanavljamo zadrugo, oz. kooperativo s ciljem ustvariti čim več novih delovnih mest za najbolj ranljivo skupino ljudi na trgu dela. Ključna stvar vsake gospodarske dejavnosti smo ljudje s svojim znanjem, idejami in izkušnjami.

Da bo naša zadruga postala učinkovito in uspešno podjetje je potrebno natančno opredeliti njeno poslanstvo in vizijo, opraviti analizo okolja, branže, trga, definirati poslovni model, predvideti razvoj produktov (izdelki in storitve), izdelati poslovni načrt in pridobiti potrebna finančna sredstva da lahko pričnemo z delom. Zato za začetek iščemo visoko izobražen kader-člane, ki bo kos tej nalogi. Naš cilj je združiti ljudi iz različnih področij, kot so ekonomija, gradbeništvo, arhitektura, elektrotehnika, strojništvo, biotehnika, itd., saj multidisciplinaren pristop omogoča optimalne rešitve.

Osnovna dejavnost družbe bo predvidoma trajnostni razvoj zgradbe, z njo povezanih sistemov in produktov, ter njene okolice. Podjetje bo startalo kot inženiring. Dejavnost zadruge se bo natančno definirala v skladu z interesi, znanjem in izkušnjami članov. Ker je predviden obseg poslovanja zelo širok, ga bomo razdeli na programe in za vsak program določili tim, ki bo odgovoren za njegovo realizacijo. V začetku se bo delalo volontersko. Kdaj bo posamezen program startal in se bodo člani tima odgovornega za njegovo realizacijo zaposlili je odvisno v največji meri od njih samih.

Da zmanjšamo potreben zagonski kapital in maksimalno izkoristimo potencial ki ga imamo, to pa je znanje in izkušnje naših članov se na začetku dela na domu. Komunikacija preko spleta, sestanki pa se organizirajo v skladu s potrebami. Zato lokacija vašega bivanja ni pomembna.
Če imate znanje, izkušnje ali interes delovati v okviru naše zadruge, se ne ustrašite novih izzivov in verjamete da lahko skupaj uresničimo zastavljene cilje, vas vabimo, da se nam pridružite.

Več informacij lahko najdete na naši spletni strani http://felicijanjoze.wix.com/eko-bivanje .

Nazaj na vrh