V dveh letih v socialnih podjetjih do 200 delovnih mest

Zadružništvo Največje možnosti so v zadnjem času v turizma – V Sloveniji čakamo nov zakon in boljše podporno okolje

Ljubljana – V zadnjem času se je v Sloveniji povečalo zanimanje za socialno podjetništvo, zadružništvo in delavske odkupe podjetij, je med svojim obiskom v Sloveniji opazil Bruno Roelants, eden vodilnih strokovnjakov s področja zadrug in soavtor knjižne uspešnice Kapital in past zadolževanja – zadružništvo kot alternativa, ki je prevedena tudi v slovenščino.

Kakšen je vaš prvi vtis o možnostih razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji po tem, kar so vam povedali predstavniki vlade in socialnih podjetij?

Zaradi bogate izkušnje z zadružništvom v preteklosti ima Slovenija velik potencial za razmah delavskih zadrug in socialnih podjetij. V zadnjem desetletju je razvoj zaradi pomanjkljive zakonodaje na tem področju sicer nekoliko zastal, vendar, kot mi je znano, pripravlja vlada predlog zakona, ki bo delavskim iniciativam omogočal poroštva države, ki so potrebna za prevzem podjetij. Zakon o poroštvih naj bi bil pripravljen že to poletje, načrtujejo pa tudi spremembe insolvenčne zakonodaje, s katerimi bi imeli delavci v primeru stečaja predkupno pravico za odkup podjetja.

Kot opažam, se stvari na tem področju najhitreje premikajo v Mariboru in okolici. Značilno za zadružna gibanja je, da se začnejo v enem mestu in se od tam razvijejo na celotno regijo oziroma državo. Žal je bilo v preteklosti nekaj neuspešnih primerov, kot sta Novoles in Armal, kjer delavski odkupi zaradi različnih razlogov niso uspeli. Vendar so bili tudi ti primeri koristni, ker so opozorili na pomanjkljivosti.

Da bi se stvari v Sloveniji začele hitreje razvijati, potrebujete boljše podporno okolje, delavci pa morajo dobiti lažji dostop do informacij in znanj, ki so potrebna za upravljanje podjetij. V državah, kjer imajo razvit sektor socialne ekonomije, ponujajo delavcem, ki se zanimajo za odkup podjetja, strokovno pomoč. V ta namen obstajajo federacije in druge oblike organizirane pomoči, ki zadrugam in socialnim podjetjem olajšujejo tudi dostop do finančnih virov.

 

Bruno Roelants je soavtor knjige Kapital in past zadolževanja – zadružništvo kot alternativa, ki je v slovenskem prevodu izšla pri založbi Modrijan.

Vir: http://www.delo.si/gospodarstvo/trg-dela/v-dveh-letih-v-socialnih-podjetjih-do-200-delovnih-mest.html

Nazaj na vrh