V Mariboru pripravljajo program za izboljšanje življenja mladih

Stopnja brezposelnosti je v zadnjih letih znašala dobrih 40 odstotkov, medtem, ko je raven celotne Slovenije, 28 odstotna.

Z vidika brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom, Maribor sodi med najbolj kritične občine v Sloveniji. Stopnja brezposelnosti je v zadnjih letih znašala dobrih 40 odstotkov, medtem, ko je raven celotne Slovenije, 28 odstotna. V letih 2010 do 2014 se je stanje na trgu dela poboljšalo, najbolj izrazito se je zmanjšalo število brezposelnih s poklicno izobrazbo. Številk za leto 2015 še ni.

Opravljene analize, ki so pokazala ključne problematike mladih v Mariboru

Urad za kulturo in mladino je Mestnemu svetu MO Maribor v obravnavo in sprejem posredoval Lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 do 2021. Na podlagi analiz, ki so jih opravili skupaj z nevladnimi mladinskimi organizacijami, Mladinskim kulturnim centrom Maribor in s strokovno pomočjo Univerze v Maribor, so izpostavili nekatera področja delovanja mladinskega sektorja v MOM, ki so po njihovem mnenju ključna.


Glavni cilj obravnave je med drugim tudi zaposlovanje mladih in stanovanjska problematika.


Po pregledu mladinske problematike v mariborski občini je zaznati potrebo predvsem po zaposlovanju, reševanju stanovanjske problematike, izobraževanju, mobilnosti politični participaciji ter socialni vključenosti mladih, ki imajo manj priložnosti. Za tovrstno problematiko so pripravljeni posamični ukrepi za vsako prednostno področje, ki bi lahko ob kvalitetni realizaciji pomenili odgovore na trenutne potrebe mladih.

Mladi potrebujejo podporo in svetovanje

Med predlaganimi ukrepi je vzpostavitev in delovanje Info centrov za zaposlovanje mladih, kjer bi lahko dobili vse željene informacije in nasvete. V MO Maribor obstajajo organizacije, ki na področju zaposlovanja nudijo podporo mladim, a ni akterja, ki bi organizacije med seboj povezal in mladim nudil celovito podporo. Med drugim je kot eden izmed ukrepov predlagana podpora socialnemu podjetništvu, kreativnim industrijam in start-upom, ki  so ustvarjeno s strani mladih.

Predlog bi sicer moral biti obravnavan na decembrski seji, kjer pa dnevni red ni bil sprejet. Gradivo bo zato obravnavano na eni izmed prihodnjih rednih sej.

Vir: http://maribor24.si/lokalno/v-mariboru-pripravljajo-program-za-izboljsanje-zivljenja-mladih/25202

Nazaj na vrh