V Mariboru ustanovili Slovenski forum socialnega podjetništva

Ustanovne članice in člani so danes, 10. 12. 2011, na ustanovni skupščini ustanovili Slovenski forum socialnega podjetništva, ki bo imel  sedež v Mariboru.  Skupščino je otvoril rektor Univerze v Mariboru dr. Danijel Rebolj, ki je podprl povezovanje na področju razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji.  Na skupščini so za prvo predsednico izvolili Katarino Hölzl. V upravni odbor so bili izvoljeni: Igor Pavel, Goran Forbici, Goran Miloševič, Dušanka Lužar Šajt, Ervin Jureša, Žiga Vavpotič in Tadej Slapnik, v nadzorni odbor pa: Primož Poklič, Matjaž Madžarac, Matej Smolnikar, Mitja Gregorič in Lana Stojan.

Katarine Hölzl je povedala, da je namen foruma povezovanje in sodelovanje vseh zainteresiranih za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, katerega pomen še ni ustrezno prepoznan. Delovanje foruma bo zaradi tega usmerjeno k razvoju socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Republike Slovenije. Forum bo deloval tudi kot aktiven sogovornik Sveta Vlade RS za socialno podjetništvo pri razvoju in implementaciji strategije razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji.

Pobudnik ustanovitve foruma Tadej Slapnik je poudaril, da se v forum lahko vključujejo nevladne organizacije, podjetja, zasebne institucije, predstavniki državnih in lokalnih institucij, humanitarne organizacije in vsi posamezniki, ki želijo prispevati in sodelovati pri razvoju socialnega podjetništva. Forum bo ustanovil svoje podružnice tudi na regionalni ravni in v lokalnih skupnostih in s tem omogočil aktivno sodelovanje pri razvoju socialnega podjetništva svoje vsem zainteresiranim posameznikom v Sloveniji.

Cilj foruma je pospešen razvoj socialne ekonomije, ki bo z uporabo novih poslovnih modelov razvijala nove zaposlitvene priložnosti in kvalitetna delovna mesta, pomagala  zajeziti sivo ekonomijo in delo na črno,  razvila nove priložnosti za mlade pri iskanju prve zaposlitve in  druge ranljive  skupine.

Forum je na ustanovni seji ustanovilo 85  ustanovnih članov, kar je po besedah ustanovne članice foruma mag. Zdenke Kovač več kot so pričakovali. Nujno je samoorganiziranje sektorja socialnega podjetništva v Sloveniji, še posebej po sprejetju zakona o socialnem podjetništvu, ki ga je državni zbor potrdil marca letos. “Pomembno je, da se ta nevladni sektor organizira, tako da bo postal aktiven partner vladi pri oblikovanju strategije o nadaljnjem razvoju tega področja,” je dodala.

V  forumu želijo združiti lastne potenciale članov v  novo razvojno partnerstvo, ki bo vzpostavilo  skupno platformo  delovanja  socialnih podjetij in bo  nastajajočemu sektorju  socialnega podjetništva omogočilo takšne oblike podjetniškega razvoja,  da  v naslednjih  sedmih letih  delovanja s svojimi rezultati doseže  poprečno stopnjo razvitosti v EU in postane enakovreden  razvojni akter v  prihodnjem družbeno-ekonomskem razvoju Slovenije.

Nazaj na vrh