Vabilo na 5. redno skupščino Združenja SFSP

Spoštovani člani,

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje, vas v petek, 4.3.2016 ob 14.uri vabi na 5. redno skupščino. Skupščina bo potekala na sedežu združenja, na Tkalskem prehodu 4, v Mariboru.

Predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. redne skupščine
3. Volitve in imenovanje v organe združenja
4. Letno poročilo združenja za leto 2015
5. Razprava in predlogi na osnutek poslovnega načrta 2016
6. Razno

Vljudno vabljeni!

Nazaj na vrh