Vabilo na mednarodno bilateralo konferenco: Socialno podjetniška iniciativa 2020: SI-UK pespektiva

Spoštovani,
vabimo vas na konferenco: Socialno podjetniška iniciativa 2020: SI-UK (slovensko-britanska) perspektiva, ki predstavlja eno od mnogih vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo, na politični, ekonomski in kulturni ravni. Konferenca je partnerski projekt Slovenskega foruma socialnega podjetništva, British Councila, britanskega veleposlaništva v Ljubljani in partnerskih organizacij iz Slovenije in Velike Britanije. Potekala bo v sredo 5. marca, s pričetkom ob 8.30 uri v kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5 v Ljubljani.

Socialno podjetniško iniciativo (Social business initiative) sta Evropska komisija in parlament sprejela zato, ker evropski enotni trg potrebuje novo, vključujočo rast, ki bo temeljila na delovnih mestih za vse in v prepričanju, da je potrebno zadovoljiti vedno večje zahteve Evropejcev po bolj etično in socialno naravnanem delu, potrošnji, prihrankih in naložbah. V iniciativi so opredeljeni ključni  ukrepi Evropske unije in držav članic za ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij. Le ta so ključni akterji  socialnega podjetništva in socialnih inovacij, in predstavljajo osnovo za pripravo nacionalnih politik in strategij razvoja socialnega podjetništva. Evropska komisija se je osredotočila na spodbude za socialno gospodarstvo in socialne inovacije v  strategiji Evropa 2020.

Velika Britanija je ena od najrazvitejših držav na področju socialnega podjetništva. Z razvitim socialno podjetniškim sektorjem tudi v obdobju gospodarske krize učinkovito odgovarja na izzive zaposljivosti, socialne vključenosti in zagotavljanja družbene blaginje. V Veliki Britaniji posluje že več kot 70.000 socialnih podjetij, ki v bruto družbeni proizvod Velike Britanije prispevajo 18,5 milijarde funtov.  Pridobljeno znanje in izkušnje jim pomagajo prepoznavati priložnosti kje in kako se lahko uspešno razvijajo socialna podjetja, kot tudi kateri poslovni podjemi na tem področju niso uspešni. Slovenija se prav tako lahko pohvali s hitro rastočim sektorjem socialnega podjetništva in zadružništva, ki predstavlja pomemben potencial zagona gospodarstva,  ustvarjanja novih delovnih mest in zagotavljanja širše družbene dobrobiti. Spodbuda nadaljnjemu razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji in Veliki Britaniji je v sled tega splošno družbeno koristna. Dogodek bo potekal interaktivno. Govorci bodo obravnavali uveljavljene tipe socialnih podjetij, kakšno podporno okolje potrebujejo za zagon, razvoj in uspešno poslovanje, ter kakšen je prispevek socialnih podjetij v smislu širšega pozitivnega družbenega vpliva in prispevka k nacionalnemu gospodarstvu. Konferenca bo sestavljena iz plenarnega dela in delavnic, ki bodo usmerjene v krepitev socialno podjetniških kompetenc, mreženje, izmenjavo izkušenj in primerov najboljših praks med obema državama.

Program  konference:

08:30-09:00          Prihod; registracija udeležencev

 

Dodogek moderira: Vida Petrovčič

 

09:00-09:15        Dobrodošlica; predstavitev programa in ciljev conference
Uvodni pozdravi:
Tamara Vonta, državna sekretarka v kabinetu predsednice Vlade Republike Slovenije (TBC)

 

09:15-09:30          Otvoritev: Socialno podjetniška iniciativa Evropske komisije in parlamenta

László Andor Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, (video nagovor, TBC)

Nataša Goršek Mencin, Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

 

09:30-09:45          Vizija 2020; Sandra Hlebš, British Council v Sloveniji

 

09:45-11:00          Socialno podjetniška iniciativa 2020: SI-UK perspektiva

Kratke predstavitve in panelna razprava predstavnikov nacionalnih in lokalnih državnih institucij obeh držav.

Britanski govorci: Melanie Mills, Social Enterprise UK; Stephen Jones, Social Enterprise, Innovation and Support, Scottish Government; Ted Fowler, Bristol Futures, Bristol City Council

Slovenski govorci:Tadej Slapnik, Slovenski forum socialnega podjetništva, Brane Golubovič Državi zbor Republike Slovenije, Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije,

 

11:00-11:15          Odmor

 

11:15-12:15          Okrogla miza: Horizont socialnega podjetništva

Predstavitev socialnih podjetnikov in primerov dobrih praks: interaktivne predstavitve, pet minut in pet socialnih podjetnikov o idejah, izzivih in iznajdljivosti.

Britanski govorci: Micheal Pyner; Lindsey Hall, RIO; Tommy Hutchinson, I-Genius

Slovenski govorci: Lenka Puh, Razvojna zadruga e-TRI, Tomaž Stritar, vodja socialno podjetniškega projekta Mladi za mesto

 

12:15-12:30          Področja razvoja socialnega podjetništva

Predstavitev popoldanskih delavnic, 2 minutni pitch mentorjev delavnic:

– Marketing v socialnem podjetništvu:

  Tommy Hutchinson, Anja Šerc

Revitalizacija mest in stanovanjske zadruge:

  Micheal Pyner, Blaž Habjan

Coworking za mlade in socialno podjetništvo: priložnost za zaposlovanje mladih:

Melanie Mills, Luka Piškorič

– Izobraževanje o socialnem podjetništvu in zadružništvu:

  Lindsey Hall, Duška Lužar Šajt

– Vloga lokalnih skupnosti in regij pri razvoju socialnega podjetništva:

  Ted Fowler in Stephen Jones, Brigita Žvikart,in Črtomir Špacapan

 

12:30-13:30          Kosilo

 

13:30-15:30          Delavnice v dveh sklopih

 

15:30-16:30          Plenarno zasedanje: predstavitev ključnih povzetkov in zaključek konference

 

19:00-23:00          Družabni večer v kreativnih ritmih Poligona

Simultano tolmačenje bo zagotovljeno za plenarni del konference.

 

Upamo, da vam bo dogodek v veselje, spodbudo in korist. Predvsem pa si želimo, da bo pripomogel k rasti socialno podjetniškega sektorja v Sloveniji. Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev, je potrebna predhodna prijava TUKAJ. Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov E: sanda.velic@britishcouncil.si, najkasneje do 1.3.2014.

Vljudno vabljeni!

Vabilo_SPI-2020

Program_SPI-2020-24-2-2014

Nazaj na vrh