Vabilo na mednarodno konferenco: GOSPODARSKI IN SOCIALNI MODELI PRIHODNOSTI

Spoštovani,

za uspešno reševanje gospodarskih in družbenih težav, večjo socialno in gospodarsko konkurenčnost, predvsem pa skupno blaginjo vseh potrebujemo usklajeno in učinkovito sodelovanje vseh sektorjev, od vlade in javnih institucij, lokalnih skupnosti do zasebnega sektorja, socialnih podjetij, nevladnih organizacij in širše družbe. Vzajemno sodelovanje, tako na lokalni, kot na nacionalni ravni predstavlja učinkovit model, ki je še kako nujen v času gospodarske krize in hkrati predstavlja možnost za prehod na nov gospodarski in socialni model prihodnosti.
V imenu organizatorjev eim, Centra razvoja človeških virov, Fundacije PRIZMA, domačih in mednarodnih partnerjev projekta ter Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Skupnosti občin Slovenije Vas vabimo, da se nam pridružite na mednarodni konferenci: 

GOSPODARSKI IN SOCIALNI MODELI PRIHODNOSTI
Sodelovanje med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi podjetji in socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnih okoljih, ki bo 15. maja 2013 v prostorih Centra avtonomne in alternativne produkcije CAAP v Mariboru na Valvazorjevi 42 

Konferenca je priložnost za predstavitev in izmenjavo izkušenj, dobrih praks, modelov in pristopov na področju vzajemnega sodelovanja lokalnih skupnosti in drugih javnih institucij ter klasičnih, družbeno odgovornih, profitnih podjetij s socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnem okolju. Na konferenci bomo predstavili rezultate projekta COOP, izkušnje in primere uspešnih praks s področja vzajemnega sodelovanja med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi podjetji in socialnimi podjetji v partnerskih državah, Veliki Britaniji, Italiji in Sloveniji. Pridružili se nam bodo ugledni gostje, strokovnjaki, predstavniki lokalnih skupnosti, družbeno odgovornih podjetij in socialno podjetniškega sektorja iz Slovenije, Velike Britanije in Italije. V uvodu v konferenco bodo spregovorili pomembni predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Maribor, pričakujemo pa tudi nagovor predstavnika Evropske komisije, direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

Vabimo vas, da se nam na konferenci pridružite ter prispevate k izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju vzajemnega sodelovanja med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi podjetji in socialnimi podjetji. Udeležba na konferenci je brezplačna. Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite čimprej in si rezervirate mesto. Prijave zbiramo do 10. maja 2013 oz. do zapolnitve mest. Prijave pošljite na e-naslov: info@center-rcv.org ali po faksu: (02) 333 13 46, prijavite se lahko tudi preko spletne prijavnice s klikom tukaj.
PROGRAM KONFERENCE:

9.30 – 10.00     Registracija udeležencev
10.00 – 10.30   Pozdravni nagovori

Predstavnik Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predstavnik Mestne občina Maribor
Predstavnik Evropske komisije, Generalni direktorat za Zaposlovanje, Socialne zadeve in vključenost
10.30 – 11.00   Potovanje skozi projekt COOP 
Sonja GAVEZ, eim, Center razvoja človeških virov, Slovenija
Helen MILNE, the Women Organisation, Velika Britanija
Giacinto TOMASINI, Projective, Italija
11.00 – 12.00   Pomen medsektorskega sodelovanja na lokalni razvoj – različne perspektive
Sodelovanje lokalnih skupnosti pri vzpostavljanju Sončne zadruge 
Tomaž ZVER, Sončna zadruga, Skupnost občin Slovenije
Kako lahko SFSP prispeva k boljšemu medsektorskemu sodelovanju
Tadej SLAPNIK, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovenija
Podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva v Veliki Britaniji
Val JONES, Social Enterprise North West, UK Social Enterprise UK, Velika Britanija
Kaj potrebuje sektor socialne ekonomije, da prinaša dodano vrednost socialnemu in ekonomskemu razvoju
Christian Gretter, FAB – Faber Academy Box
12.30 – 15.00  Modeli medsektorskega sodelovanja v partnerskih državah – dobre prakse
12.30 – 12.50      The First Ark Group, Velika Britanija
12.50 – 13.10      The Women Organisation, Velika Britanija
13.10 – 13.30      LA CASA ONLUS FOUNDATION, Italija
13.30 – 13.50      RE.T.E. SOLIDA, Italija
13.50 – 14.10      S Project in Steklarna Hrastnik, Slovenija
14.10 – 14.30      Lutkovna kooperativa, Slovenija
14.30 – 15.00      CAAP Slovenija – predstavitev in ogled dobre prakse
15.00 – 15.30  Razprava in zaključki
15.30 – 16.30  Kosilo

*Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb programa. 
Morebitne spremembe programa bodo objavljene na spletni strani projekta COOP: www.coop.socialnaekonomija.si

Prisrčno vabljeni.

 

Nazaj na vrh