Vabilo na novinarsko konferenco iniciativne skupine za oživitev Novolesa: Z ZADRUGAMI DO NOVIH DELOVNIH MEST V GOSPODARSKI KRIZI

Vabimo vas na novinarsko konferenco ZSSS, Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Zadrug Slovenije z  naslovom: Z ZADRUGAMI DO NOVIH DELOVNIH MEST V GOSPODARSKI KRIZI, ki bo 5. julija  2013, ob 9:30. uri, v Domu sindikatov, Ljubljana, Dalmatinova 4, velika sejna dvorana v VI. nadstropju.

V sredo, 3.7.2013, se je v Straži sestala iniciativna skupina za oživitev Novolesa in na ustanovnem občnem zboru ustanovila zadrugo Novi Novoles Lesno razvojni center Straža. Ustanovitelji zadruge so nekateri nekdanji delavci Novolesa ter idejni podporniki. Novo nastala zadruga se bo aktivno vključila v ponovni zagon podjetja, ki je v Straži pomenilo več kot zgolj kruh večinskemu delu prebivalcev Dolenjske. V upravni odbor so bili izvoljeni Dušan Jovanović kot predsednik, Matic Vidic kot podpredsednik, Andrej Kastelic (direktor GG Novo mesto), Alojz Knafelj (župan občine Straža) in Mitja Bukovec (sindikat lesarstva Slovenije SINLES).

Na tiskovni konferenci bo posredovanih več dodatnih informacij okoli aktivnosti in delovanju zadruge. Tiskovna konferenca bo potekala pod geslom Z ZADRUGAMI DO NOVIH DELOVNIH MEST V GOSPODARSKI KRIZI, ob Mednarodnem dnevu zadružništva, ki ga z geslom: Zadružna podjetja ostajajo močna v gospodarski krizi obeležujemo v soboto 6. julija 2013.

Vabljeni, da ponesete glas nove smernice zdravega in družbeno odgovornega gospodarstva.

Tadej Slapnik

generalni sekretar

Slovenski forum socialnega podjetništva

Razlagova 22

2000 Maribor

M: 031 348 930

E: tadej.slapnik@socialnaekonomija.si

W: www.socialnaekonomija.si

W: www.slo.coop

Nazaj na vrh