OBVESTILO – OGLED DOBRIH PRAKS SOCIALNE EKONOMIJE 2.9.2021

2. septembra 2021 si bodo lahko mentoriranci, vključeni v izobraževalne iniciative Sociolab, ogledali nekaj primerov dobrih praks socialne ekonomije v osrednjeslovenski regiji.

Predviden program:

8.30 Odhod avtobusa iz Maribora

10.00 – 11.30 Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju Komenda
(predstavitev koncepta delovanja zavoda, ogled kmetije Zadrgal, degustacija izdelkov in možnost nakupa) Grunt je neodvisni in neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra, ki daje delo petim težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Strokovni delavci in sodelavci v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki skrbijo za usposabljanje, organizacijo dela ter ustvarjanje varnega delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni razvijajo svoje poklicne sposobnosti. Na kmetiji Zadrgal opravljajo različna kmetijska dela, kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija. Ustanovitelja zavoda Grunt sta Matija Zadrgal, kmetovalec in lastnik kmetije Zadrgal, ter Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

12.15-13.15 Simbioza Genesis, socialno podjetje Ljubljana
(predstavitev delovanja in projektov s področja medgeneracijskega sodelovanja)
Zgodba Simbioze Genesis se je začela leta 2011 z izvedbo vseslovenske prostovoljske akcije Simbioz@ e-pismena Slovenija. Njihovo delovanje je usmerjeno v krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc za vse starostne skupine v neformalnem ali pa priložnostnem učnem okolju ter izpopolnjevanje digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, pri čemer si še posebej prizadevajo za izboljšanje kompetenc manj vključenih skupin. Inovativno stičišče Simbioza BTC City Lab je prostor, opremljen s pametnimi in inovativnimi rešitvami, ki jih lahko uporabniki preizkusijo, hkrati pa imajo možnost, da se tehnologijo naučijo tudi uporabljati.

13.45 – 14.15 Zavod Zaposli se, socialno podjetje Ljubljana
(predstavitev koncepta delovanja in programov zaposlovanja)
Center za svetovanje, izobraževanje, informiranje in pomoč pri zaposlovanju deluje z namenom povečevanja zaposlitvenih možnosti in zaposlovanja oseb iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela in doseganja socialne vključenosti, pomaga pa seveda tudi vsem ostalim zainteresiranim.
Namen zavoda je opravljanje dejavnosti predvsem na področju zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne, jim brezposelnost grozi, skupin na področju deficitarnih poklicev in mladih do 30 let. Prav tako je njihov namen pomagati tudi fizičnim osebam, ostalim kategorijam zaposlenih, otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

14.45 – 16.45 Gostilna dela, družba za gostinstvo, usposabljanje in storitve d.o.o., socialno podjetje Domžale
(predstavitev delovanja, kosilo)*
Restavracija nudi možnosti zaposlovanja in usposabljanja invalidov ter težje zaposljivih ljudi. Usposabljanje na delovnem mestu je prilagojeno potrebam udeležencev in se izvaja ob podpori mentorjev in usposobljenih izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. Program usposabljanja v Gostilni dela poteka v okviru družbe Centerkontura (invalidsko podjetje), ki organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih oseb.

16.45 povratek 18.00 – Predviden prihod v Slovensko Bistrico

18.30 – Predviden prihod v Maribor

Zaradi organizacije in izvedbe dogodka je OBVEZNA predhodna prijava, najkasneje do 20.8.2021 na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDtaHefQGMOQlhj2p2nrxTXO-HGvYw2-fv-UwmhqrOIES5kw/viewform

V primeru sprememb programa vas bomo predhodno obvestili.
RIC Slovenska Bistrica

* Kosilo je predvideno na terasi restavracije. V primeru slabega vremena bo kosilo v notranjem prostoru, zato vse udeležence pozivamo, da poskrbijo za morebitno potrebno dokumentacijo (potrdilo o cepljenju, prebolelosti, negativen rezultat testiranja…).

Nazaj na vrh