Vabilo na posvet: Skupaj do strategije pametne specializacije

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi na dvodnevni posvet z naslovom: Skupaj do strategije pametne specializacije, ki bo potekal v sredo 16. in četrtek 17. aprila v Kreativnem centru POLIGON, Tobačna ul. 5 Ljubljana. Udeležba na posvetu je brezplačna, dogodek je odprt za širšo zainteresirano javnost. Zaradi omejenega števila udeležencev so potrebne predhodne prijave na:  http://esiskladi.wix.com/strategijaps

 »Pametna specializacija« je strategija za gospodarsko preobrazbo, s katero država ali regija opredeli svoje nišne priložnosti, kjer ima konkurenčne prednosti in se tako pozicionira na globalnih trgih. Pot pametne specializacije zahteva jasno predstavo o prednostih in slabostih države ali regije, hkrati pa dobro vodenje ter skupno vizijo na področju inovacij.Za opredelitev svojih nišnih trgov in priložnosti je ključen proces »podjetniškega odkrivanja«, kjer gre predvsem za iskanje novih priložnosti s povezovanjem za skupni nastop vseh relevantnih akterjev, od podjetij, institucij znanja, do države in nevladnega sektorja.

Slovenija potrebuje pri oblikovanju politik spodbujanja podjetništva, inovativnosti, raziskav in razvoja ter pri industrijski politiki svež in odprt pristop. Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je zato pripravo strategije postavila na nove temelje. Ambicija priprave tega dokumenta je pripraviti integriran razvojni model Slovenije, s katerim bo na enem mestu opredeljeno poslovno podporno okolje za gospodarstvo in institucije znanja, v katerem bodo akterji delovali v naslednjih letih. Pametna specializacija bo torej predstavljala platformo za konsenz o razvojni oživitvi Slovenije, hkrati pa gre za proces, na osnovi katerega bomo zagotavljali usklajeno delovanje politik v praksi in spremljali njihove učinke tudi po potrditvi dokumenta.

Proces priprave strategije mora temeljiti na odprtem pristopu za doseganje čim širšega konsenza, saj sicer ni mogoče računati na uspešno izvedbo dogovorjenega. V tem duhu bo v aprilu in maju izveden še en krog javnih razprav.

Podjetništvo s poudarkom na inovativnih podjetjih je eden od ključnih stebrov nadaljnje rasti in razvoja slovenskega gospodarstva. Zato bo prvi dan namenjen dogovoru o vzpostavitvi celovitega podpornega okolja. Pri tem se podporno okolje ne nanaša samo na instrumente finančne podpore, temveč še posebej na zagotavljanje podpornih storitev. Zagotavljanje teh bo treba urediti tako institucionalno kot teritorialno.

Paket storitev in finančnih instrumentov je pri tem smiselno razdelati skozi celoten cikel rasti podjetij, od faze generiranja idej in semenske faze do faze rasti. In končno, nastajanje novih podjetij zahteva diferenciran pristop za različne vrste podjetij, čemur mora biti prilagojeno tudi podporno okolje.

Vlada RS bo na dogodku uvodoma predstavila oceno stanja in nadgrajen pristop in predlog rešitev kot podlago in izziv za odprto ter konstruktivno razpravo, na osnovi katere bodo v nadaljnjih fazah sprejete odločitve o vsebini Strategije pametne specializacije in s tem povezani ukrepi v programskih dokumentih kohezijske politike.

Udeležba na posvetu je brezplačna, dogodek je odprt za širšo zainteresirano javnost. Zaradi omejenega števila udeležencev so potrebne predhodne prijave na:  http://esiskladi.wix.com/strategijaps

Vabilo s programom je v priponki.

SPS program 16 in 17 4 2014

Nazaj na vrh