Vabilo na posvet: Socialno podjetništvo na podeželju

Screen Shot 2015-11-23 at 10.36.23

Spoštovani, vabimo Vas na posvet z naslovom

»SOCIALNO PODJETNIŠTVO NA PODEŽELJU«,

ki ga pripravlja ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, pod pokroviteljstvom župana Občine

Radlje ob Dravi, g. mag. Alana Bukovnika in sicer 3. decembra 2015 od 9.00 – 15.00 ure v Radljah ob Dravi, v prostorih MKC (MLADINSKI KULTURNI CENTER) RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 4.

O socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu se v Sloveniji zlasti v zadnjem času veliko govori in

piše, potekajo delavnice in javne obravnave, v izvajanju so številni projekti in programi. Socialno

podjetništvo postaja eno od bolj privlačnih načinov ustvarjanja priložnosti zaposlitve za mlade in

seveda tudi druge, predvsem težje zaposljive osebe. Socialna podjetja so in bodo še naprej deležna

določenih spodbud, zato je dobro, da se priložnosti ustrezno izkoristijo in predstavijo tistim, ki živijo

na podeželju. V ta namen za vas pripravljamo enodnevni delovni seminar, na katerem bomo predstavili

trenutne pobude iz strani zakonodajalcev področja, predvsem pa se bomo osredotočili na predstavitve

dobrih praks in priložnosti, v upanju, da bi zgledi pripomogli k razvoju socialnega podjetništva na

kmetijah in podeželju.

Screen Shot 2015-11-23 at 10.36.36

BREZPLAČNA udeležba

PRIJAVA OBVEZNA na: http://www.dse-si.org/, dodatne informacije na: kristina.voda@sent.si ali

01/2307833

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa

Nazaj na vrh