VABILO NA REGIJSKI POSVET O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU NA DOLENJSKEM

Spoštovani,
Mestna občina Novo mesto, LAS DBK, Razvojni center Novo mesto, Slovenski forum Socialnega podjetništva in zavod LokalPatriot, vas vabimo na: Regijski posvet o socialnem podjetništvu, ki bo v sredo, 24.4.2013 v Novem mestu v klubu LokalPatriot. Posvet  o socialnem podjetništvu je prvo tovrstno srečanje  različnih partnerjev na temo socialnega podjetništva v širši dolenjski in belokranjski regiji. Namen posveta je ozavestiti javnosti o pomenu socialnega podjetništva in pos pešiti ustanavljanje socialnih podjetij. Organizatorji menimo, da se v dolenjski regiji premalo zavedamo pomena, razsežnosti ter priložnosti socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo je več kot le zaposlovanje ranljivih družbenih skupin.
V prvem delu posveta bosta o samem konceptu s ocialnega podjetništva spregovorila Peter Svetina, direktor Karso zaposnitvenega centra in Tadej Slapnik  iz Slovenskega foruma socialnega podjetništva. O delu v ekspertni skupini GECES bo spregovorila slovenska predstavnica ter direktorica zavoda Premiki, Dolores Kores. Drago Cerovšek  bo predstavil priložnosti za socialna podjetja v Deželni banki Slovenije. Predstavnica MDDSZ, Tomislava Arh, bo predstavila osnutek strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016.
V Slovenji je že nastalo nekaj primerov dobrih praks socialneg a podjetništva. Na posvetu bodo o svojih izkušnjah spregovorili Marinka Vovk iz Centra ponovne uporabe, Jožica Povše o Ekosocialnih kmetijah na območju JVS in Majda Buda iz Zavoda gostoljubnih domov. Predstavnica Korenike, Ines Kranjec bo predstavila delovanje njihovega zavoda.

PROGRAM POSVETA:
do 9.00 Prihodi udeležencev in registracija
9.00 Uvodni nagovori:
Andrej Krštinc, gostitelj ter direktor zavoda LokalPatriot
Alojzij Muhič, župan MONM in predsednik NO LAS DBK
Mag. Mojca Špec Potočar, direktorica Razvojnega centra Novo mesto, Organa upravljanja LAS DBK
9.30 Zastavitev koncepta socialnega podjetništva
Peter Svetina, član uprave Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe ter direktor Karso zaposlitvenega centra d.o.o
Tadej Slapnik – generalni sekretar Slovenskega foruma in socialnega podjetništva in član komisije MKO za razvoj socialnega podjetništva na podeželju
Dolores Kores, direktorica Zavoda Premiki in članica ekspertne skupine GECES pri Evropski komisija – Zakonodaja in evropski okviri socialnega podjetništva v EU
Drago Cerovšek – Bančne storitve za socialna podjetja na Deželni banki Slovenije
10:30 Predstavitev osnutka strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016
Tomislava Arh – Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve
11:00 Predstavitev dobrih praks socialnih podjetih v Sloveniji
Majda Buda, Zavod gostoljubnih domov
Marinka Vovk, Center ponovne uporabe
Ines Kranjec, Zaposlitveni center Korenika
Jožica Povše – Ekosocialne kmetije na območju JVS (primer regijskega partnerskega projekta)
12.00 Odmor
12:20 Delo v skupinah po naslednjih področjih:
a) Mladi in socialno podjetništvo (moderator: Andrej Krštinc)
b) Podeželje in socialno podjetništvo (moderatorji: Jožica Povše, Majda Buda, Tadej Slapnik)
c) Romi in socialno podjetništvo (moderatorja: Mateja Jerič, Bojan Tudja)
d) Centri ponovne uporabe – zaposlitvena priložnost za ranljive ciljne skupine (moderatorka: Marinka Vovk, Vesna Maksimovič)
13:30 Predstavitev zaključkov po področjih; konkretni predlogi za vključitev v RRP
14:00 Zaključek posveta

Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar vas prosimo, da do 22.4.2013 pošljete prijavo na elektronski naslov posvet@mladizamesto.si  in potrdite udeležbo.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na regijski posvet o socialne m podjetništvu – Novo mesto

Program regijski posvet o socialnem podjetništvu – Novo mesto

Nazaj na vrh