Vizualna podoba je steber podjetja ali blagovne znamke

Živimo v družbi hitro spreminjajočih se trendov, ki nam narekuje tempo življenja in določa smernice. Najuspešnejši so tisti, ki smernice ustvarjajo. Če želimo naše podjetje, dejavnost kar se da dobro vtisniti v spomin potrošnikov in biti opaženi, moramo z vizualno podobo podjetja izstopati, biti unikatni.
Ljudje smo vizualna bitja, kar pomeni, da opazujemo in dojemamo svet okoli sebe predvsem skozi to, kar vidimo. Podobe, s katerimi se srečujemo vsak dan, naj bodo to oglasi, časopisi, jumbo plakati, TV, filmi, fotografije, vplivajo (v večini primerov nezavedno) na naše dojemanje oziroma zaznavanje okolice. Prav zato podjetja, ki se zavedajo vpliva vizualnega komuniciranja, temu dajejo velik pomen.
Tako kot vsak posameznik komunicira z okolico s svojim stilom oblačenja, obnašanjem in načinom komuniciranja, podobno počnejo podjetja. Vsako podjetje si ustvari svojo vizualno podobo, ki temelji na njegovih prepričanjih, vrednotah, viziji, poslanstvu in izraža njegova stališča.
Ustvarjena podoba predstavlja podjetje samo, njegove zaposlene in dejavnosti. Vizualna podoba podjetja je identiteta podjetja, ki se izraža preko logotipa, slogana, barv, oglasov, lokacije podjetja, načina vodenja, organizacije… Močna vizualna podoba podzavestno oblikuje občutke kupcev o organizaciji in njenih storitvah ali izdelkih.
Podjetje svojo identiteto izraža s svojo celostno grafično podobo (v nadaljevanju CGP). Osnova CGP je logotip, podkrepljen s sloganom. Logotip je med ključnimi elementi, saj lahko vizualno zajema celotno zgodbo, tradicijo podjetja, predstavlja, s čim se podjetje ukvarja, z izbranimi barvami izraža njegove vrednote. Ko je primerno oblikovan, na prvi pogled pritegne pozornost opazovalca.
Kljub temu da mora logotip predstavljati poslanstvo, vizijo, vrednote, moč podjetja, mora biti po drugi strani enostaven, privlačen in že na prvi pogled zapomnljiv. Ni nujno, da ostane vedno enak.
Družba in trendi se spreminjajo, prav tako mora biti tudi podjetje s svojo predstavnostjo v koraku s časom, zato je primerno spremljati trende in opazovati okolico ter temu primerno po določenem obdobju tudi osvežiti vizualno podobo podjetja.
Če dodam nekaj primerov: vsem znano odgriznjeno jabolko je Appleovo, kljukica pripada podjetju Nike, prav tako ne moremo mimo Coca Cole, z njeno nezamenljivo tipografijo, ali pa konja na zadnjih nogah, ob katerem takoj pomislimo za znamko Ferarri.
Veliko je podjetij, ki imajo močno vizualno podobo oziroma logotip, s katerim so postala prepoznavna po celem svetu, vsem kulturam.
Prav ta lastnost logotipa, da opazovalec znak takoj poveže z znano blagovno znamko pomeni, da so ustvarjalci zadeli bistvo. Ustvarili so močno ter kakovostno vizualno podobo podjetja.
CGP je sestavljena iz petih elementov: imena, slogana, tipografije, logotipa in barv.
Ime podjetja je osnovni element CGP in predstavlja prvi stik podjetja z opazovalcem oziroma stranko. Ime mora dobro zveneti, biti mora jasno, razumljivo, dobro izgovorljivo, brez kratic, črkovano in zapomljivo v državi, v kateri se ime uporablja. Zaželeno je, da ime nakazuje dejavnost s katero se podjetje ukvarja. Potrebno je tudi preveriti pomen imena v več jezikih, da nebi prišlo do napačnega razumevanja imena podjetja.
Slogan izpostavlja značilnosti podjetja oziroma njegove vrednote, načela, prepričanja, v večini primerov opredeljuje konkurenčno prednost podjetja. Kot primer lahko omenimo Tušev slogan »Vedno boljši«, Sparov »Dobro zame.«, ali pa slogan podjetja Apple »Think different.«
Tipografija je prav tako pomemben element v CGP-ju podjetja. Mora biti čitljiva, z njo lahko prav tako izrazimo moč, kreativnost, preprostost, estetskost, odprtost podjetja… Logotip podjetja je najpomembnejši element CGP, ki opravlja funkcijo predstavitve podjetja. Logotip mora vzbujati močne občutke, biti vizualno zanimiv, zapomnljiv, všečen. Skozi logotip podjetje pojicira svojo osebnost, zato podjetja, ki vlagajo v razvoj logotipa, lažje ustvarijo želen učinek in si z močnim logotipom ustvarijo prepoznavnost.
Barve so neposredno povezane s čustvi. S pravilno izbiro barv lahko CGP pri potrošniku vzbudi točno določene občutke.
Kot primer: zelena barva spodbuja rast, upanje, prebujanje, mir, daje vtis morale in lojalnosti. Oranžna barva spodbuja kreativnost, igrivost, vliva pogum. Rdeča simbolizira moč, življenje, spodbuja delo. Modra ponazarja ustvarjalnost, inspiracijo, inteligenco, vdanost. Skrbno izbrane barve lahko povečajo prepoznavnost podjetja ali blagovne znamke in v pravilnih kombinacijah omogočajo tudi lažjo berljivost.
Vizualna podoba podjetja je izjemno pomebna, izraža osebnost in vrednote organizacije. Je prvi stik z okoljem, trgom, strankami. Če pri ljudeh najprej opazimo videz in si na podlagi tega ustvarimo prvi vtis, podobno velja za podjetja, ko govorimo o logotipu in ostalih prvinah CGP-ja, na katerega se vežejo oglasi, promocijski material. Vizualna podoba je steber podjetja oz. blagovne znamke. Postavljamo jo ob bok temeljnim usmeritvam, ki jih povzema in dopolnjuje. Če smo v enem od blogov prebrali, da Temeljne usmeritve organizacije niso okras na spletni strani, enako velja za vizualno komuniciranje. Vaš logotip še odraža identiteto podjetja? Če ne veste, kdaj ste zadnjič o njem razmišljali, je premislek gotovo (spet) na mestu.

Denis Komen, KonektOn Solutions
Več na: http://konekton-solutions.com/2016/05/04/vizualna-podoba/

Nazaj na vrh