Vlada naj v uredbo o zelenem javnem naročanju doda nakup obnovljene opreme in opreme iz ponovne uporabe

Št. pobude: 2

Objava pobude: 21. 12. 2017

Z letošnjim sprejetjem vladne uredbe o zelenem javnem naročanju bodo naročniki, torej vsi proračunski uporabniki (kot so ministrstva, vladne službe, šole, vrtci, občine, itd.), morali pri javnih razpisih upoštevati nova merila in pravila. Pri javnem naročanju imamo opisane temeljne in dodatne okoljske zahteve za elektronsko pisarniško opremo, ki npr. vključujejo energetsko najbolj varčne računalnike. Vendar ta uredba ne rešuje težave z nabavo obnovljene opreme ali opreme iz ponovne uporabe.

Mitja Bogataj: “Smo registrirano socialno podjetje, ki prodaja tovarniško obnovljeno računalniško opremo. Z našim delovanjem prispevamo k zmanjševanju nastanka elektronskih odpadkov in varovanju okolja. Vendar, ko me druga socialna podjetja ali nevladne organizacije povprašujejo za nabavo naše tovarniško obnovljene računalniške opreme za namen razpisov, skupaj ugotovimo, da žal nakup obnovljenih računalnikov ni upravičen strošek pri razpisih, saj zahtevajo nakup nove opreme. Podobno razmišljanje je tudi pri javnih zavodih financiranih s strani občine ali države.”

Lilijana Brajlih, socialna podjetnica: “Pozitivna diskriminacija pri nakupu rabljenih predmetov mora biti vsaj pri projektih sofinanciranih iz skladov EU. Če izvzamemo investicije, se večina opreme kupi za potrebe projekta, mora biti funkcionalna, ni pa potrebno, da je nova. Po zaključku projektov ta oprema ne zanima več nikogar od (so)financerjev. Pričakujemo spremembe na način, da je z nepovratnimi sredstvi javnih skladov omogočen ali celo predpisan nakup rabljene opreme, ki ima uporabno dobo vsaj do konca trajanja projekta.”

Podobno se dogaja pri nakupu pohištva ali drugih predmetov iz ponovne uporabe. Mojca Žganec Metelko: “Trgovine ponovne uporabe kot so naše “Stare šole” se vse bolj množijo, nekatere trgovine celo predelujejo staro pohištvo v novo pohištveno opremo, zanimivo tako za knjižnice, šole, javne institucije, saj le to prispeva k trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu, ki je ena strateških prioritet te vlade. Vendar pohištvo iz ponovne uporabe ni upravičeno do javnega naročanja, ki zahteva nakup nove opreme.

Primer naročila pohištva iz ponovne uporabe iz tujine

Leta 2016 se je Javna zdravstvena služba Wales selila v nove poslovne prostore. Ob tej priliki so sprejeli odločitev, da bodo pogodbo o opremljanju prostorov ponudili tistemu ponudniku, ki jim bo zagotovil možnost obnove že obstoječe pisarniške opreme ter dobavil obnovljene izdelke iz različnih virov. Na dnevu odprtih vrat so zainteresiranim dobaviteljem posredovali svoje zahteve in pričakovanja, v katerem je bilo izrecno navedeno, da bo pogodbo o opremljanju prejelo tisto podjetje, ki bo v čim večji meri uporabilo že obstoječo pisarniško opremo ter omogočilo dobavo obnovljenih izdelkov. Zmagovalni konzorcij, ki je vključeval socialna podjetja, je omogočil dobavo preko 2500 izdelkov, med temi je bilo le 6 % novih produktov, ostalo pa so bili predelani ali obnovljeni izdelki, s pomembnim deležem iz že obstoječe pisarniške opreme. Takšen krožni pristop je omogočil, da je 41 ton potencialnih odpadkov postalo ponovno uporabljenih ter tako zmanjšal proizvodnjo CO2 za 134 ton. Pomembno pa je tudi dejstvo, da so tako ustvarili nova delovna mesta za invalide in dolgotrajno brezposelne v lokalnem okolju.”

Povzeto po: http://www.cynnalcymru.com/innovation-short-public-health-wales-and-orangebox-save-134-tonnes-of-c02/

Evropska komisija je decembra objavila nov sveženj o krožnem gospodarstvu in pričele so se razprave o tem, kako lahko EU zniža porabo naravnih virov tako, da tiste, ki jih imamo, čimdalj ohranjamo znotraj gospodarstva.

To pa ne pomeni zgolj recikliranja, pač pa v prvi vrsti popravila in ponovno uporaba izdelkov, ki bistveno prispevata k nastajanju novih delovnih mest, zniževanju stroškov industrije in manj odpadkov.

Pripis, 12. 2. 2018: Na spletni povezavi  http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn so objavljeni primeri okoljskih zahtev in meril za posamezen predmet javnega naročanja, za katerega je zeleno javno naročanje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju obvezno.

 

Tudi vas muči ta problem? Podprite pobudo z izpolnitvijo spodnjega obrazca.

Peticija pobuda št.2

Nazaj na vrh