Vmesno poročilo ZSES 10.7.2018

POLLETNO POROČILO JANUAR-JUNIJ 2018

UVOD

Polletno vmesno poročilo združenja Socialna ekonomija Slovenije smo pripravili z namenom identificirati napredek glede izpolnjevanja ciljev, ki smo si jih zastavili v letu predsedovanja Slovenije nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije skupini evropskih držav na področju socialne ekonomije ter v projektu Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije.

Vmesno poročilo vsebuje:

– pregled aktivnosti v letu 2018, ki zajemajo: organizacijo konferenc, udeležbo članov na drugih konferencah doma in v  tujini, izvedbo study case – študijskih ogledov oz. vodenih obiskov socialnih podjetij, udeležbo na sejmih s promocijskimi stojnicami ter srečanja članov (redna mesečna srečanja, vmesna srečanja upravnega in nadzornega odbora, otvoritve podružnic, skupščina, piknik)

– pregled projektov, ki zajemajo: kampanjo Kupujem odgovorno, sodelovanje z Univerzo v Mariboru, ustanavljanje Yunus centra ter razpise, na katere se prijavlja ZSES.

– plan aktivnosti v obdobju julij 2018

– press clipping medijskih objav

V vmesnem poročilu so navedene povezave na objave (npr. vabilo in program ali poročilo z dogodka) in priloge (te so oštevilčene in dodane v priponki e-mail sporočila, v katerem se pošilja vmesno poročilo.

POVZETEK

V letu 2018 Slovenija predseduje nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije za skupino evropskih držav na področju socialne ekonomije. Posledično je bil Maribor izbran za evropsko prestolnico socialne ekonomije.

Pod vodstvom predsednika nadzornega odbora državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Tadeja Slapnika je bil oblikovan tehnični sekretariat za izvajanje predsedovanja in koordinacijska skupina za izvajanje projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije.

Velik del izvajanje aktivnosti prestolnice gre na ekipo združenja Socialna ekonomija Slovenije (v nadaljevanju ZSES) – podružnice Podravje, tudi iz logističnih razlogov. Zato je tudi večino dogodkov bilo v prvem  polletju izpeljanih v Mariboru.

V letu 2018 smo si zastavili sledeče cilje:

– identifikacija in povezovanje akterjev socialne ekonomije, predvsem v območju prestolnice  in Podravja

– v okviru kampanje Kupujem odgovorno: poslovanje med podjetji socialne ekonomije – postavitev e-katalog socialnih, družbeno-odgovornih in etičnih podjetij socialne ekonomije

– cilj kampanje od decembra 2017 do junija 2018: vključitev 200 odgovornih podjetij, jasna označba in družbeni učinek, katalog izdelkov in storitev, katalog izdelkov in storitev in za 100.000 novih naročil.

– promocija socialne ekonomije

– vzpostavitev sodelovanja z Univerzo v Mariboru pri razvoju socialnega podjetništva

Glede na pozno razglasitev prestolnice občina Maribor dobro sodeluje z združenjem predvsem preko podpore z nudenjem infrastrukture (objekti za prireditve) ter osebnim angažmajem podžupana Saše Pelka, tudi z dnevom odprtih vrat na področju socialne ekonomije. Iz navedenega vzroka združenje ni bilo deležno finančne pomoči. To smo sicer boj pričakovali s strani države, vendar finančna pomoč ni bila realizirana. To pomeni, da je upravni odbor združenja Socialna ekonomija Slovenije skupaj z članoma nadzornega odbora največji del aktivnosti opravil s požrtvovalnim prostovoljskim delom.

V prvem polletju smo dosegli sledeče rezultate:

– identifikacijo in povezovanje akterjev socialne ekonomije smo opravljali predvsem skozi organizacijo konferenc, rednih mesečnih sestankov ZSES Podravje, sejemskih aktivnosti ter študijskih ogledov, kjer se je oblikovala skupina 20- 30 aktivnih podjetnikov;

– v okviru kampanje Kupujem odgovorno: vključitev 110 odgovornih podjetij katalog izdelkov in storitev (tukaj)  in za 44.000 novih naročil;

– z Univerzo v Mariboru smo vzpostavili sodelovanje (prorektorica, namestnik glavne tajnice, razvojni oddelek – dva sestanka in stik z novim rektorjem ter 2 predstavitvi socialne ekonomije na dogodkih Univerze;

– na področju promocije – več kot 30 osebnih predstavitev na konferencah, skoraj vsakodnevne objave facebook in spletni strani, vsakih 10 dni pošiljanje e-novic, 26 medijskih objav;

– postavitev ponudbe ZSES ( na spletni strani tukaj);

Kar si nismo posebej zadali za cilj, smo pa začeli izvajati v prvem polletju:

– odpiranje podružnic ZSES;

– Začeli smo tudi postavljati mentorsko ponudbo na spletni strani.

Cilji za drugo polletje 2018 so:

– postavitev samostojne spletne strani / platforme Kupujem odgovorno;

– postavitev standarda – kriterijev za delovanje prihodnjih evropskih prestolnic socialne ekonomije;

– ustanovitev Zadruge za reševanje izzivov prekarstva ter z s tem povezane aktivnosti  (delavnice, izobraževanja, konferenca, akademija);

– razvoj aktivnosti za ustanovitev Yunus centra (pridobitev razpisa, vzpostavitev kontakta z Muhammedom Yunusem z namenom osvežitve pisma o nameni ustanovitve);

– Ustanovitev podružnice za Gorenjsko in Prekmurje.

AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU 2018

9. 1. Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomija, uradna razglasitev na Meet-upu na Gorkega 34 v Mariboru (vabilo in program tukaj, priloga 1 – poročilo).

25. 1. Mednarodna delavnica s področja socialne ekonomije v Tkalki: “EI FOR PHS” – Employee involvement in personal care and household services (samo v angleškem jeziku) Vabilo in program tukaj. Na okrogli mizi sta sodelovala tudi Mojca Metelko in Miro Mihec.

2.-3.2. COOPilot: Usposabljanje s področja zadružništva in podjetništva (Slovenske Konjice). Več tukaj.

9. 2. Sestanek tehničnega sekretariata Predsedovanja v Ljubljani pri državnemu sekretarju Tadeju Slapniku  (priloga 2 – zapisnik sestanka 9.2.2018).

14. 2. Open doors, konferenca delitvene ekonomije v Kinu Šiška v organizaciji Tehnološkega parka Ljubljana. Predstavitev ZSES in Kampanje Kupujem odgovorno Mojca Metelko in Miro Mihec (vabilo in program tukaj).

14. 2. – 2. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije v Podravju in dan odprtih vrat Mestne občine Maribor na temo socialne ekonomije na Gorkega 34 v Maribor + zvečer gost Anton Komat, predavanje in delavnica (vabilo in program tukaj).

6.3. Mednarodna konferenca Creating the Future of Europe together – Forum of Social Economy and EU Regions – Social Seeds, Minoriti – Maribor (priloga 3 – Position paper) (vabilo tukaj).

7. 3. Mednarodna konferenca Boosting the Social Economy in South East Europe, Minoriti – Maribor (vabilo tukaj).

14. 3. Skupščina združenja Socialna ekonomija Slovenije v Ljubljani (za ZSES Podravje 3. redno mesečno srečanje).

17.-18. 3. Stojnica na sejmu Altermed v Celju.

30. 3. Predavanje na Univerzi v Mariboru – Miro Mihec: »Promocija socialne ekonomije in projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije«.

6. 4. Srečanje na Univerzi v Mariboru za sodelovanje z ZSES (priloga 4 – zapisnik).

4. – 7. 4. GREEN – Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga v G. Radgoni.

– Predstavitev kampanje »Kupujem odgovorno – družbeni in trajnostni učinek podjetij socialne ekonomije”.

– Brezplačne stojnice v Kotičku socialne ekonomije za člane ZSES.

(program tukaj, priloga 5 – poročilo s sejma Green).

11. 4. – 4. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje v Centru zelenih rešitev Pupillam, so.p.

12. 4. Sejem socialnih podjetij v okviru projekta Creative Spirits UrbactIII z občino Maribor, KPD Maribor (poročilo je objavljeno tukaj).

9. 5.  – 5. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje v gostilnici Pri Dama.h (Kooperativa Dame, so.p.) v Mariboru (priloga 6 – poročilo).

17. 5. Posvet o socialni ekonomiji v Postojni, otvoritev podružnice Notranjsko-primorske regije (objava tukaj).

23. 5. Študijski ogled primerov dobrih praks socialnih podjetij v Mariboru, vodil Miro Mihec, za skupino profesorjev ekonomije iz Celja in Niša, ki so delali primerjavo socialne ekonomije med Slovenijo in Srbijo (poročilo tukaj).

24. 5. Študijski ogled primerov dobrih praks socialnih podjetij v Sevnici, vodila Mojca Metelko, za skupino profesorjev ekonomije iz Celja in Niša, ki so delali primerjavo socialne ekonomije med Slovenijo in Srbijo.

29. 5. »Z odgovornim nakupom prispevam k družbenim učinkom«, srečanje predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva, socialne ekonomije in zainteresirane javnosti, Mestna občina Nova Gorica (vabilo in program tukaj, priloga 7- e-katalog socialnih podjetij).

31. 5. Predavanje na Univerzi v Mariboru – Miro Mihec: »Promocija socialne ekonomije in projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije«.

13.6. – 6. redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje na temo organizacije okoljske konference Green Transformation 21.6., na Partizanski 12 v Mariboru.

14.6. Regijski posvet o socialni ekonomiji, izzivi in priložnosti v organizaciji Regionalne razvojne agencije Gorenjske v prostorih coworking skupnosti KOVAČNICA v Kranju – Predstavitev socialne ekonomije in kampanje Kupujem odgovorno (Miro Mihec) (vabilo s programom tukaj).

21.6. Mednarodna konferenca Green Transformation & Circular Economy v Mariboru (program in vabilo tukaj, poročilo v angleščini tukaj).

6.7. Delovni piknik vodstva združenja Socialna ekonomija Slovenije na Šmartinskem jezeru pri Celju.

7.7. Mednarodni dan zadružništva, predavanje in delavnica v organizaciji CAAP v Bike Lab v Mariboru, udeležba Mirjane Ivanuše in Mira Mihca (vabilo in program tukaj).

11.7. – 7.redno mesečno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje – predstavitev in dopolnitev vmesnega poročila projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije ob predsedovanju Slovenije Luksemburški deklaraciji skupine evropskih držav za socialno ekonomijo.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Sprejet Memorandum Jugovzhodna Evropa med predstavniki socialne ekonomije v Črni Gori, Srbiji, Hrvaški, Makedoniji.

 • Nastop na Konferenci v Gottenburgu
 • BLOCKCHAIN Summit, predstavitev socialnega podjetja iz Slovenije, Črna Gora
 • Sodelovanje na mednarodni konferenci v Sofiji, Bulgariji in na DIESIS Summitu
 • Polnopravno članstvo v Evropski mreži DIESIS, Nena Dokuzov sprejeta v Board of directors v DIESIS, na čelu blockchain skupine znotranj DIESIS
 • organizacija dogodka v Mariboru v okviru EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES
 • 6.2018 Predavanje »Promocija socialne ekonomije u Sloveniji – Primjer udruženja Socialna ekonomija Slovenije (Miro Mihec, Ekonomski fakultet Niš, Srbija) (program tukaj)

MEDIJSKE OBJAVE

Mediji so objavili v prvem polletju 25 pomembnejših medijskih objav. Največ odziva so pokazali ob razglasitvi prestolnice decembra 2017 in okoli dogodka 9.1.2018 v Mariboru ter pri konferencah Boosting Social Economy South-East Europe 6.3. in Creating future of Europe together 7.3.2018 v Mariboru.  Povezave do medijskih objav smo kronološko objavili na spletni strani pod Mediji o nas. Objave ne zajemajo televizijskih objav.

RAZPISI

 1. Dobljeni
 • Vodilni partner: S KREATIVNO VKLJUČENOSTJO DO DOSTOJNEGA DELA – VZHODNA regija, partner DIESIS, MGRT – 107.000 EUR
 • Projektno partnerstvo: SOCIOLAB Razvojna zadruga Tkalka Maribor, RRP Podravje, MDDSZ, ESS – 30.000 EUR

2. Neuspeli

 • Javno Naročilo MGRT za izdelavo študije socialne ekonomije
 • Erasmus plus KA2 Strateška partnerstva

3. Oddani

 • Norveški mehanizem

TRŽENJE STORITEV

 • Objava promocijskih storitev združenja na www.socialnaekonomija.si
  • Prodane 3 storitve
 • Organizacija dogodkov – izvedba 2 dogodkov po naročilu

DANE POBUDE

I. Kampanja #KUPUJ ODGOVORNO

 • Vključenih 126 podjetij – članov
 • Postavljen katalog na www.socialnaekonomija.si
 • 4 Promocijski dogodki, materiali, 2 objavi v regionalnih časopisih (Notranjsko Primorska in Gorenjska)
 • Izdelana navodila sodelovanja v kampanji

II. Objava sledljivosti rezultatov projektov na temo SOCIALNE EKONOMIJE na www.socialnaekonomija.s

III. Oblikovali in poslali Memorandum Socialna ekonomija Jugovzhodne Evrope

 1. Pobuda za ustanovitev sekcije za ponovno uporabo znotraj združenja
 2. Ustanovitev regijskih podružnic ZSES:
 • Združenje Socialna ekonomija Goriška
 • Združenje Socialna ekonomija Posavje
 • Združenje Socialna ekonomija Osrednja Slovenija
 • Združenje Socialna ekonomija Koroška
 • Združenje Socialna ekonomija Podravje

MARIBOR, EVROPSKA PRESTOLNICA SOCIALNE EKONOMIJE IN TEHNIČNI SEKRETARIAT

Izvedene aktivnosti:

 • Historični seznam vseh dokumentov v zvezi z SE – deklaracije objavljene na www
 • Izvedba promocijskih dogodkov (glej prilogo)
 • Mednarodna baza akterjev SE – informiranje o aktivnostih v okviru prestolnice
 • Izdelana PRAVILA ZA KOORDINACIJO EVROPSKE PRESTOLNICE SOCIALNE EKONOMIJE

PRIORITETE PREDSEDOVANJA – REALIZACIJA OZNAČENA Z ZELENO

Mednarodne:

 1. Vzpostavitev satelitskih računov – statistično beleženje akterjev SE (kazalniki) je na ravni Združenih narodov, 66.000 eur – podpora EU komisije za vzpostavitev v Sloveniji
 2. Kupujem odgovorno – povezati, spodbuditi na EU ravni – 300 MIO Evropjecev (potrošniki in Javna naročila)
 3. PRAVILA ZA VKLJUČENOST EVROPSKE PRESTOLNICE SE

Operativni izvajalec bi bil ZSES – vir stabilnih financ

Nacionalne:

 1. KUPUJEM ODGOVORNO
 2. NOVELA ZAKONA O SOP – metodologija za MERJENJE družbenih učinkov
 3. VZPOSTAVITEV NACIONALNEGA CENTRA SOCIALNE EKONOMIJE V MB

SODELOVANJE Z UNIVERZO IN USTANAVLJANJE YUNUS CENTRA

Na podlagi pisma o nameri za ustanovitev Yunus centra na Univerzi v Mariboru leta 2012 med tedanjim rektorjem dr. Danijelom Reboljem, tedanjim generalnim sekretarjem Foruma za socialno podjetništvom Tadejem Slapnikom in Muhammedom Yunusom smo v letu 2018 nadaljevali pogovore o ustanovitvi Yunus Centra.

Organizirali smo dva sestanka (Miro Mihec, Iris Magajna in Mirajana Ivanuša) s prorektorico go. Lučko Lorber, namestnikom glavne tajnice g. Mladenom Kraljičem ter predstavniki razvojnega oddelka. Vzpostavili smo stik z novim rektorjem univerze v Mariboru s povabilom na konferenco Green transformation and Circular Economy in na 4. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor 21.6.2018 v Mariboru.

Na Univerzi v Mariboru smo sodelovali tudi z dvema predstavitvama socialne ekonomije ter projekta.

Univerza v Mariboru je pripravljena sodelovati s skupno prijavo na primeren razpis, ki bo omogočal ustanavovitev Yunus centra.

PLANIRANE AKTIVNOSTI JULIJ-DECEMBER 2O18

 • SRIP – pametna specializacija pilotni projekti – Vzhod, zahod glede na področja:
  • Krožno gospodarstvo – Štajerska gospodarska zbornica
  • Pametna mesta – Jožef Štefan
  • Dogodek konec avgusta – za sklenitev partnerstev, organiziran iz strani MGRT (hibridni poslovni modeli)
 • Mentorske sheme – vpišite se v bazo
 • Trženje – izvedba dogodkov na Hrvaškem, Avstriji, Italiji v okviru Evropske komisije (države), mi jih lahko naučimo Kupujem odgovorno
 • KUPUJEM ODGOVORNO
  • Nadaljnji razvoj
  • Družbeni učinek izmeriti – na www objavit vse baze indikatorjev (označite katerim sledite in mi vam izračunamo vaš družbeni učinek – izdelamo metodologijo) Uredba o družbenih učinkih (vsak si sam izbere index) GRI, …
  • Jure Mlakar – MOJO AR aplikacija, mojoar.com
  • »Kupujem odgovorno -to je naše srce «
 • SEPTEMBER – novinarska konferenca združitve RECOSI in TIP &TAP – enoten pritisk na državo, upoštevanje pridržanih naročil
 • DOGODKI V NOTRANJSKO-PRIMORSKI PODRUŽNICI, ker so se javili na en občinski razpis za socialno podjetništvo
8.8.2018 – 8. redno srečanje akterjev socialne ekonomije Podravje
S KREATIVNIM VKLJUČEVANJEM DO DOSTOJNEGA DELA – do 31.11.2018

12 delavnic, 2 zadružni akademiji in 1 konferenca, izdelava spletne platforme in ustanovitev zadruge

Očistimo Slovenijo  – 15.9.2018
Postavitev kriterijev za evropske prestolnice socialne ekonomije
Dnevi socialne ekonomije – Zaključna konferenca predsedovanja Slovenije in prestolnice Maribora – 4. -5. december 2018 LJ in MB (Povabiti medije in pripraviti končno poročilo za medije)

Zapisniki so na voljo na ZSES, lahko jih zahtevate na e-mail zdruzenje@socialnaekonomija.si.

Poročilo pripravila

Mojca Metelko, generalna sekretarka ZSES in vodja podružnice Posavje

Miro Mihec, član upravnega odbora ZSES in vodja podružnice Podravje

Datum: 12.7.2018

Nazaj na vrh