VOLITVE predstavnikov v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva, kot izvajalec postopka, v skladu z 12. členom Pravil izbora razpisuje z dnem 8. april 2015

VOLITVE
predstavnikov v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo

Na podlagi pravočasno prejetih popolnih predlogov za kandidate je komisija sestavila seznam kandidatov za predstavnika socialnih podjetij in podpornega okolja.

Za predstavnika socialnih podjetij lahko glasujejo registrirana socialna podjetja. Za predstavnika podpornega okolja lahko glasujejo subjekti, ki delujejo na področju socialne ekonomije, ki so oz. zagotavljajo podporo socialno podjetniškim iniciativam, socialnim podjetjem, ipd. in ki delujejo po načelih socialnega podjetništva.

Izvajalec postopka bo glasovnice zbiral do vključno 13. aprila 2015 (do 24. ure), na elektronski naslov info@socialnaekonomija.si, z naslovom v zadevi: GLASOVANJE ZA PREDSTAVNIKA VLADNE PROJEKTNE SKUPINE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO.

POZIVAMO VSE ZAINTERESIRANE ORGANIZACIJE, DA SODELUJEJO V POSTOPKU IZBORA IN GLASUJEJO!

Več informacij si lahko preberete na: Volitve predstavnikov v vladno projektno skupino sop-2

Glasovnica: Glasovnica za predstavnika v vladni skupini

Nazaj na vrh