Ustanovili smo strokovni odbor za socialno ekonomijo

Strokovni odbor za socialno ekonomijo je nastal kot nadgradnja neformalnih srečanj izvajalcev projektov s področja socialne ekonomije v Sloveniji. Pobuda za oblikovanje neformalnih srečanj je nastala na predlog Sklada 05 na 9. dnevih socialne ekonomije, decembra 2018, kjer smo se udeleženci pogovarjali o možnostih stalnejše koordinacije izvajalcev podpornih projektov za socialno podjetništvo s ciljem oblikovanja in usklajevanja projektnih partnerstev.

Namen koordinacijskega odbora je bil sprva povečanje učinkov projektov, izmenjava informacij, strokovnih vsebin, kreiranje koledarja dogodkov, racionalizacija stroškov z organizacijo skupnih dogodkov, povečanje vključevanja ciljnih skupin v aktivnosti, zagovorniške dejavnosti za umestitev projektnih vsebin v politike, predpise, ukrepe in morebitno skupno sodelovanje pri nadaljnjih prijavah.

Na 2. sestanku 22. maja v Vitanju so predstavniki Združenja Socialna ekonomija Slovenije predlagali, da se skupina preoblikuje v strokovno-posvetovalni organ ZSES, ki naj prevzame tudi vlogo strateškega načrtovanja in razvoja sektorja socialne ekonomije v Sloveniji.

Eden prvih izzivov strokovnega odbora je oblikovati smernice, kakšno podporno okolje za socialno ekonomijo potrebujemo v Sloveniji, prevzeli pa bodo tudi aktivno vlogo pri oblikovanju nove Strategije razvoja socialnega podjetništva.

Strokovni odbor je zasnovan kot odprta platforma, ki usklajuje in povezuje različne pristope. Koordinacijsko podporo strokovnemu odboru nudi Združenje Socialna ekonomija Slovenije. Prvi rezultat povezovanja je bilo deljenje vabil k partnerstvu na projektih med člani strokovne skupine, kjer smo uspešno povezali tuje in domače akterje ter vzpostavili dva nova projektna tima.

Člani strokovnega odbora za socialno ekonomijo so:

 •     BSC, d.o.o., Kranj, RRA Gorenjske
 •     Damijan Kavaš, IER,
 •     Lilijana Brajlih, Mojca Žganec Metelko, Miro Mihec ZSES,
 •     Primož Šporar, Sklad 05, GROZD,
 •     Duška Lužar Šajt, Mateja Karničnik, Prizma,
 •     Borut Osonkar, Zavod PIP,
 •     Viljenka Godina, EIM
 •     Maša Sušelj, Šent,
 •     Tanja Tamše, Center Noordung,
 •     Darijan Krpan, Planota,
 •     Skupnost občin Slovenije (SOS),
 •     RRA LUR,
 •     Občina Nova Gorica,
 •     FUDŠ Nova Gorica,
 •     Jose Morales, Aurora coworking

Nazaj na vrh