Z okrogle mize ‘Kako z družbenimi inovacijami spodbuditi sistemske spremembe?’

V preddverju Centra Noordung v Vitanju  so se 22. oktobra 2019 predstavljali projekti in iniciative na temo družbenih inovacij, med drugimi tudi skupnost Etri in Pina, ki je pred nedavnim pridobila sredstva Norveškega sklada za izvedbo projekta Social Innovators.

22.10. 2019 smo v Centru Noordung, v Vitanju organizirali dogodek z naslovom ‘Kako z družbenimi inovacijami spodbuditi sistemske spremembe?’, kamor smo povabili deležnike slovenskega ekosistema družbenih inovacij. Dogodek smo organizirali v sklopu projekta ASIS, ki je financiran s strani Interreg Alpine Space.

V prvem delu srečanja je Tanja Tamše, ki v Centru Noordung vodi projekt ASIS le-tega na kratko predstavila, hkrati s cilji dogodka. Mag. Janez Topolšek, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na MGRT je  predstavil ‘Podporne politike na področju socialnega podjetništva’. Nato smo s strani mag. Primoža Šporarja, ustanovitelja Sklada05 in člana Evropskega ekonomsko socialnega odbora slišali še ‘Evropski pogled na družbene inovacije’.

V preddverju Centra Noordung so se predstavljali projekti in iniciative na temo družbenih inovacij, med drugimi tudi skupnost Etri in Pina, ki je pred nedavnim pridobila sredstva Norveškega sklada za izvedbo projekta ….

Omenila bi še ekspertno skupino, katero smo oblikovali v sklopu projekta ASIS, katre osnovni namen in cilj je, da strokovno svetuje pri pripravi strategije družbenih inovacij in skrbi za strokovnost in relevantnost danih predlogov politik oz. izboljšav le-teh. Prav tako bo ekspertna skupina zagotavljala najvišjo kvaliteto Bele knjige, katero bomo v sklopu projekta predstavili predstavnikom oblasti na vseh nivojih (lokalni, regijski in državni). Člani ekspertne skupine so: mag. Janez Topolšek, mag. Primož Šporar, dr. Slavko Gaber, dr. Damjan Kavaš, Nena Dokuzov, Tadej Slapnik, Željko Khermayer in Žiga Vavpotič.

Iskrena zahvala vsem udeležencem in podpornikom, vodjem okroglih miz in glavnima govorcema. Verjamemo, da se bomo v podobni sestavi dobili tudi prihodnje leto.

Spremljajte nas:
Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/projects/asis/en/home
Platforma: https://socialinnovationstrategy.eu/
Facebook: @ASISproject
Newsletter: prijavite se nanj na ASIS platformi

Tanja Tamše

Nazaj na vrh