Z učinkovito strategijo razvoja in ustreznimi podpornimi ukrepi do razvitega socialnega podjetništva v Sloveniji

Ljubljana,  17. 4. 2012. Na javni tribuna Kako do učinkovite strategije in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, ki je v organizaciji Slovenskega foruma socialnega podjetništva potekala v Gospodarski zbornici Slovenije je več kot 150 udeležencev razpravljalo, kako do učinkovite strategije podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Strinjali so se, da je potrebno učinkovito strategijo in program ukrepov sprejeti čimprej.

Častni pokrovitelj  tribune Predsednik Republike Slovenije  dr. Danilo Türk je v otvoritvenem govoru izpostavil »Bistvo Zakona o socialnem podjetništvu je v tem, da odpira možnosti za zagotavljanje novih, t. i. samovzdržnih delovnih mest za ljudi, ki sicer težko dobijo zaposlitev in ki se ne morejo spopasti z vsemi krutostmi na trgu delovne sile. Seveda je to sporočilo samo po sebi pomembno in daje nove perspektive za razvoj zaposlitvenih možnosti. Verjetno je od sprejetja zakona do danes minilo še premalo časa, da bi se razvile vse oblike podpore države, kakor tudi drugih, predvsem različnih politik, da bi zakon v celoti zaživel.« in v nadaljevanju dodal: »Storiti pa bo potrebno še veliko. Današnja tribuna je namenjena temu, da bi spodbudili razpravo in po možnosti določili vsebino strategije socialnega podjetništva. Ta strategija bo zanesljivo pospešila dogajanje ter sooblikovala pomembna izhodišča za pripravo ustreznih podzakonskih aktov in konkretnih spodbud. Nekatere od teh nalog bo morala prevzeti država in skladno z zakonom zagotoviti tudi ustrezne spodbude pri ustanavljanju, pa tudi za delovanje socialnih podjetij. Viri na tem področju so nadvse pomembni, zato je potrebno zagotoviti tudi ustrezna materialna zagonska sredstva, tudi tveganega kapitala in drugih načinov reguliranja delovanja socialnih podjetij, da bodo lahko ta zaživela, skupaj z drugimi standardi ekonomije in konkurenčnosti. Nekatere evropske banke imajo relevantne in dobre izkušnje s financiranjem socialnih podjetij. Tudi te je treba vključiti v strategijo in seveda poskušati pridobiti še nove. “

Pohvalil je tudi delovanje  Slovenskega foruma socialnega podjetništva , ter poudaril, da bo tudi v prihodnje aktivno podpiral in sodeloval pri razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji.

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič je poudaril, da razmere na trgu dela in v številnih gospodarskih subjektih narekujejo razvojno politiko, ki bo spodbujala tako konkurenčnost gospodarstva kot različne oblike socialnih politik, ki bodo nevtralizirale slabosti in pomanjkljivosti trga dela. Ter izrazil prepričanje, da je v okviru tega socialno podjetništvo velika priložnost za razvoj družbeno odgovornega ravnanja gospodarstva.

Tadej Slapnik, generalni sekretar organizatorja današnje javne tribune Slovenskega foruma socialnega podjetništva je prisotne spomnil, da se je ravno v tem času lansko leto, prav tako v Ljubljani zaključila mednarodna konferenca o socialnem podjetništvu, kot “vektorju sprememb v EU”. Izpostavil je prepričanje, da je sedaj skrajni čas, da socialno podjetništvo postane tudi vektor in gibalo sprememb v Sloveniji. Kot glavni namen današnje javne tribune pa je navedel dialog ključnih akterjev za razvoj socialnega podjetništva, s ciljem prepoznavati vzroke  razvojnih problemov naše družbe, promovirati nove  vrednote  in principe trajnostno usmerjenega in družbeno odgovornega gospodarskega delovanja ter medsebojno povezovanje in sodelovanje pri iskanju inovativnih rešitev za  vse bolj naraščajoče probleme v družbi.

V nadaljevanju javne tribune pa so se za govorniškim pultom zvrstili ključni  akterji in na področju razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji: mag. Zdenka Kovač, predsednica strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva, Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, dr. Martina Bavec, v.d. direktorica Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, mag. Dejan Židan, predsednik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, dr. Andreja Črnak Meglič, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije, Leo Kremžar, predsednik Skupnosti občin Slovenije, Tomaž Stritar, direktor Zavoda Socialni inkubator, Ana Pleško, predsednica Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Primož Šporar, predstavnik Skupnosti privatnih zavodov in član Evropskega ekonomsko socialnega odbora ter Črtomir Špacapan, direktor Razvojne agencije Severne Primorske.

V nadaljevanju javne tribune je Damjana Košir predstavila postopke priprave predloga strategije razvoja socialnega podjetništva in zbiranja predlogov zainteresirane javnosti do predloga. Članici sveta vlade za socialno podjetništvo Dolores Kores, predstavnica nevladnih organizacij in mag. Romana Zidar, predstavnica strokovne javnosti sta predstavil njuna stališča in pričakovanja glede sprejemanja strategije. Enotni sta si bili v ocenah, da je potrebno sprejemanje strategije pospešiti in osnovni predlog bistveno dopolniti s številnimi pripombami, ki jih je v tem obdobju na Svet naslovila civilna in strokovna javnost.

Na delavnicah: Kako zagotoviti podporno okolje  za  pospešen razvoj socialnega podjetništva?, moderirala jo je Duška Lužar Šajt, članica upravnega odbora Slovenskega foruma socialnega podjetništva; Kakšne  podporne ukrepe pričakujejo od strategije razvoja socialnega podjetništva nevladne  organizacije in  nastajajoča  socialna podjetja?, moderiral jo je Goran Forbici, član upravnega odbora Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Družbeno odgovorno gospodarstvo – strateški partner pri razvoju socialnega podjetništva, ki jo je moderirala predsednica strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva mag. Zdenka M. Kovač, so udeleženci skupaj izoblikovali predloge kako učinkovito razvijati socialno podjetništvo v Sloveniji. Sklepe in izoblikovana stališča bodo v Slovenskem forumu socialnega podjetništva zbrali in uredili in jih naslovili na pristojna ministrstva, poslanke in poslance ter zainteresirano javnost.

 

Nazaj na vrh