Z ukrepi za pomoč socialnemu podjetništvu se ne sme odlašati!

Zaradi širjenja koronavirusa v Evropi imajo tudi socialna podjetja že sedaj velike težave. V Združenju socialne ekonomije Slovenije opozarjamo, da socialna podjetja potrebujejo jasno usmeritev, kako se soočati s trenutnimi razmerami in kako ravnati v naslednjih tednih in mesecih.

Na podlagi izvedene ankete, ki jo je Združenje socialne ekonomije Slovenije opravilo med svojimi člani ugotavljamo, da že 80 odstotkov socialnih podjetnikov podjetnikov iz različnih panog iz vse Slovenije že občuti negativne posledice koronavirusa na njihovo poslovanje. Združenje socialne ekonomije Slovenije vlado poziva, da nemudoma sprejme potrebne ukrepe za pomoč gospodarstvu, saj že gori rdeči alarm.

V Združenju socialne ekonomije Slovenije pozivamo vlado, da pomaga socialnim podjetnikom, ki so že in ki še bodo v prihodnjih mesecih utrpeli škodo zaradi posledic koronavirusa. Socialnim podjetnikom naj se začasno ustavi plačevanje davkov in prispevkov, in sicer za čas trajanja izrednih razmer. Poleg tega pa naj breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo zaradi koronavirsa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti dalje nosi država in ne delodajalec.

Interventni zakon o čakanju delavcev na delo doma pride v poštev za podjetja, ki še poslujejo, a so zaradi trenutne situacije nezmožna zagotoviti delo vsem zaposlenim. Zato Združenje socialne ekonomije Slovenije predlaga vladi, da pri tem zakonu mora država nase prevzeti bistveno večje breme. Tistim socialnim podjetjem, ki pa sploh ne morejo poslovati, pa takšen ukrep ne koristi. Stroški podjetja, tudi če je to zaprto, niso le plače zaposlenih in krediti, ampak so tu še drugi stroški, ki jih podjetje mora plačevati. Če je želja, da se ohrani čim več delovnih mest, iskrena, potem je potrebno, da se vsem, ki jim ni dovoljeno poslovati, pomaga na način, da država prevzame vsaj celotno breme stroškov plač.

Zato v Združenju socialne ekonomije Slovenije predlagamo vladi, da ustanovi krizni sklad iz katerega bo črpala sredstva za pomoč vsem socialnim podjetnikom.

KOMENTARJI

Pošiljite komentarje na mail zdruzenje@socialnaekonomija.si, da bomo lahko zahteve poslali na MGRT.

Nazaj na vrh