Vsem organizacijam s statusom socialnega podjetja naj se omogoči priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij AJPES

Št. pobude: 5

Objava pobude: 13. 11. 2018

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU (ZSocP-A)

med drugim navaja:

2. člen (pomeni izrazov)

8. socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki pridobi status socialnega podjetja in je lahko društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki;

3. člen (cilji in načela socialnega podjetništva)

(2) V socialno podjetništvo se vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene in poslujejo po naslednjih načelih (v nadaljnjem besedilu: načela), ki izkazujejo njihov socialni značaj:

4. člani v njih delujejo prostovoljno (prostovoljno delovanje);

7. organizacije lahko vključujejo prostovoljsko delo (vključevanje prostovoljskega dela).

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7175#

Po Zakonu o prostovoljstvu lahko organizacija vključuje prostovoljce, če je vpisana v register prostovoljnih organizacij na AJPES. Zadrugam in gospodarskim družbam s statusom socialnega podjetja kljub izpolnjevanju načela neprofitnosti to ni možno.

 

POBUDA: Združenje socialna ekonomija Slovenije so.p. daje pobudo, da se anomalija v zakonih in podzakonskih aktih spremeni in da se tako kot drugim socialnim podjetjem omogoči tudi zadrugam in gospodarskim družbam s statusom so.p. priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

 

Tudi vas muči ta problem? Podprite pobudo z izpolnitvijo spodnjega obrazca.

Peticija pobuda št.5

Nazaj na vrh