ZADRUŽNI MANIFEST 2014

Zadruge Slovenije, Zavod socialni inkubator in Slovenski forum socialnega podjetništva smo v sodelovanju s organizacijo Zadruge Evrope (Cooperatives Europe) pripravile slovenski prevod Zadružnega manifesta 2014, ki predstavlja prednostne politične smernice za volitve v Evropski parlament 2014 na področju zadružništva. Z njim želimo organizacije sodelovati z bodočimi evropskimi poslankami in poslanci pri razvoju učinkovitih ukrepov za krepitev evropskega gospodarstva in smo jih zato tudi pozvale, da se do Zadružnega manifesta 2014 še pred volitvami tudi opredelijo.

Zadružni manifest določa vizijo Evrope, kot si jo predstavlja organizacija Zadruge Evrope (Cooperatives Europe) in navaja naslednje ključne točke:

– Evropa, ki se osredotoča na realno gospodarstvo in služi potrebam in željam ljudi in ne finančnih trgov.

– Evropa s prilagodljivim in inovativnim gospodarstvom, ki omogoča uspeh raznolikih poslovnih modelov.

– Evropa, v kateri imajo mladi možnost uresničiti svoje podjetniške ambicije.

– Evropa z okoljem, ki podpira zagon in rast podjetij, ki skrbijo za dobro ljudi.

Istočasno Zadružni manifest določa tri prednostne naloge, ki lahko prispevajo k pomembnim političnim ciljem: bolj prilagodljivemu gospodarstvu, zaposlovanju mladih in ustanavljanju novih podjetij in njihovi rasti.

Te tri prednostne naloge so:

  1. 1.Podporno okolje za razvoj zadrug;
  2. 2.Ozaveščanje in promocija zadružništva med mladimi.
  3. 3.Zadružni akcijski plan.

Zadruge Slovenije, Zavod socialni inkubator in Slovenski forum socialnega podjetništva smo Zadružni manifest že posredovale vsem kandidatnim listam, ki kandidirajo na letošnjih volitvah v Evropski parlament. Hkrati pa smo jih pozvali, da se do manifesta opredelite in organizacijam javijo ali ga podpirate, ter ali lahko v primeru njihove izvolitve v Evropski parlament slovenske organizacije skupaj z organizacijo Zadruge Evrope (Cooperatives Europe) računamo na njihovo pripravljenost za sodelovanje na v manifestu navedenih področjih.

Odgovore kandidatnih list bomo organizacije Zadruge Slovenije, Zavod socialni inkubator in Slovenski forum socialnega podjetništva tudi javno objavile na svojih spletnih straneh.

ZadruzniManifestSLO2014

Nazaj na vrh