ZAGON DELAVSKE ZADRUGE NOVI ARMAL V OKTOBRU

V Mariboru 28.8.2013. Od nekdaj cenjena proizvodnja armatur, ki je v Mariboru potekala od leta 1923, je aprila letos zaradi stečaja prenehala s svojim delovanjem. Brez dela je ostalo več kot 200 delavcev Saniteca in Armala, ki so po stečaju ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev delavske zadruge in zagon novega Armala. Pobudo je podprla tudi Mestna občina Maribor, ki je oblikovala projektno skupino, v kateri poleg nekdanjih delavcev Armala in Saniteca, sodelujejo tudi predstavniki MOM in Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Od konca maja dalje so potekale intenzivne analize in priprave poslovnega načrta, pri katerem so ugotovili, da obstaja relana možnost ponovnega zagona sanitarnega dela MLM d.d., ki je v javnosti bolj poznan pod blagovnio znamko Armal. Nekadnji delavci Saniteca v sodelovanju z MOM nameravajo ustanoviti ustanoviti delavsko zadrugo, ki bo proizvajala pod blagovno znamko Armal. Podjetje bo delovalo po principih socialnega podjetništva in bo organizirano v pravni obliki delavske zadruge.
Vsa prizadevanja in priprave so pripeljale do današnjega sestanka z lastnicami MLM d. d., bankami NKBM, Abanko in Probanko, ki so načrt podprle.
Novi temelji poslovanja, alternativni pristopi k trženju, maksimalna racionalizacija na stroškovnem področju ter kupci, ki priznavajo vrednost blagovne znamke Armal in so pripravljeni podpreti projekt ponovne oživitve Armala, bodo rezultirali v profitabilnem podjemu, ki bo prinašal pozitiven rezultat vsem deležnikom – kupcem, dobaviteljem, zadružnikom, zaposlenim, imetnikom dolžniškega kapitala, mariborskemu gospodarskemu okolju ter državi.
Predviden začetek proizvodnje novega Armala je oktobra 2013, kjer se bo sprva zaposlilo med 50 in 70 delavcev, ki so zaradi stečaja izgubili službo.
MOM je pripravljena vložiti sredstva v vrednosti 1 milijon evrov, ki se je letos vrnil v občinski proračun iz javnih podjetij, vendar se po 5 letih uspešnega delovanja podjetja želi kot vlagatelj umakniti.

20130829-154131.jpg

Nazaj na vrh