Zavod ZAPOSLISE, socialno podjetje

Zavod ZAPOSLISE, socialno podjetje

Naslov: Gortanova ulica 9, 1000 Ljubljana

Spletna stran: http://www.zavod-zaposlise.si/

Facebook: https://www.facebook.com/zavod.zaposlise/

Kontaktna oseba: Nives Fortunat Šircelj

Telefon: 041 733 369

El. Naslov: nives.sircelj@zavod-zaposlise.si

 

Področje prodaje:

  • Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tisk in varnost.
  • Storitve izobraževanja in usposabljanja.

Predstavitev podjetja:

Zavod ZAPOSLISE, je center za svetovanje, izobraževanje, informiranje in pomoč pri zaposlovanju (za dijake, študente, brezposelne, že zaposlene, za vodstva, vodje, HR).
Glavne aktivnosti so usmerjene v področje razvoja kadrov, svetovanje iz delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnega načina vodenja, nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva. Svetovanja, kje se skrivajo tržne priložnosti, katera so prednostna področja razvoja SLO IN EU, kot vir zaposlitvenih in poslovnih priložnosti.

Poslanstvo Zavoda ZAPOSLISE, so.p., je pomagati posameznikom, (ranljivim skupinam, mladim do 30 let in starejšim) pa tudi podjetjem pri nižanju brezposelnosti, ozaveščanju in izobraževanju posameznikov, z namenom odgovornega soustvarjanja prihodnosti.
Vizija Zavoda ZAPOSLISE, so.p., je postati vodilni center vseživljenskega učenja in proaktivnih soustvarjalcev odlične Slovenije in EU. Pomagati posameznikom do osebnega uspeha, ter organizacijam in podjetjem do poslovnega uspeha.

Naši produkti/storitve:

  • svetovanja kako motivirati sebe in druge, kako biti ciljno naravnan
  • svetovanja iz delovnopravnega področja, motiviranja in nagrajevanja zaposlenih, izdelava internih aktov in pravilnikov
  • osebna rast, višanje zaposljivosti
  • kateri so poklici prihodnosti, kje so tržne niše
  • prodajne tehnike za uspeh v življenju in poslu

Reference:

Agencija POTI, Verlah Dashöfer, GZS, Spirit, Javni Zavod Cene Štupar, Ljudska univerza Kranj, LU Koper, LU Ajdovščina, LU Žalec, LU Velenje; FUDŠ Nova Gorica, Mednarodna pravna fakulteta NG; Raiffeisen Informatic, Talum Kidričevo, Salus, Telekom Slovenije, Sparkasse, Trgo ABC, Policijska uprava Celje, Jub barve, BSH Nazarje, Zavod RS za varstvo narave, Kovinoplastika Lož, Niko Železniki, Stroka Produkt, Petrol, Krka NM, Birografika Bori, Sumida Slovenija, AMZS, Holding Slovenske elektrarne, Odelo Slovenija, Kapitalska družba, DRIA upravljanje investicij, Mapro, Cestel, Intermatik, Arhiv Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Tosama Domžale, Elektro Primorska, Semenarna Ljubljana, Telekom, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, razne nevladne organizacije, socialni podjetniki, in še veliko drugih.

Nazaj na vrh