Zbiramo pripombe in predloge za dopolnitev osnutka strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012-2015

MDDSZ je pripravilo osnutek Strategije razvoja socialnega podjetništva v obdobju 2012-2015.

Strategija razvoja socialnega podjetništva bo temelj za pripravo akcijskega načrta za razvoj socialnega podjetništva v prihodnjih štirih letih.

Svet za razvoj socialnega podjetništva je na svoji prvi seji sprejel naslednje sklepe za pripravo strategije:

  • 15. januar 2012 kot rok za posredovanje pripomb na osnutek s strani članov sveta
  • do 15. februarja 2012 bo MDDSZ pripravilo dopolnjeno verzijo osnutka in jo posredovalo v javno razpravo
  • do sredine marca 2012 bi naj bila strategija sprejeta na Svetu in posredovana v sprejem vladi.

V okviru Foruma socialnega podjetništva smo pozvali svoje člane, da predlagajo dopolnitve tako na strategijo kot tudi na uredbo.

Zaradi podaljšanega roka vas vabimo vse, ki svojih predlogov še niste oddali, da posredujete svoje amandmaje in predloge za dopolnitev tako strategije osnutek Strategije razvoja socialnega podjetništva v obdobju 2012-2015 kot uredbe osnutek Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva na info@socialnaekonomija.si najkasneje do 13. januarja 2012.

Z namenom pripomb fizičnih, pravnih in nevladnih organizacij na osnutek strategije. Pripombe bodo posredovane 15. Januarja MDDSZ in Svetu za socialno podjetništvo.
Za udeležbo na posvetu se prosim prijavite na info@socialnaekonomija.si.

Nazaj na vrh