Zbiranje rezultatov preteklih mednarodnih projektov o socialnem podjetništvu

Ste (bili) vključeni v projekt na temo socialnega podjetništva?

Združenje Socialna ekonomija Slovenije ugotavlja, da se slovenske organizacije pogosto vkjučujejo v partnerske mednarodne projekte na temo socialne ekonomije in socialnega podjetništva. Rezultati pri takšnih mednarodnih projektih so različne študije, priročniki, analize, delovni listi, ki morajo po pravem biti javno dostopni.

Z namenom dostopa do informacij o socialni ekonomiji na enem mestu in javnega razširanja rezultatov ter multiaplikativnega učinka pozivamo vse partnerje projektov, da pošljete povezavo do vaših gradiv in rezultatov projektov na naš mail zdruzenje@socialnaekonomija.si do 31.5.2018.

Povezave bomo objavili na spletni strani www.socialnaekonomija.si pod zavihom Socialno podjetništvo, kamor se socialni podjetniki in podporna okolja večkrat obračajo po informacije.

Poskrbite, da se uspeh vašega projekta širi dlje in večkrat!
Hvala za sodelovanje,

Mojca Žganec Metelko
generalna sekretarka

Nazaj na vrh