Združenje Socialna ekonomija Slovenije s podružnico tudi v Notranjski regiji

V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva pri Postojni bo 17. maja posvet, namenjen predstavitvi kampanje #Kupujem odgovorno.

Socialno podjetništvo v Sloveniji se v zadnjih letih krepi, kar nenazadnje kaže večja prepoznavnost sektorja doma in tudi v tujini. Leto 2018 zaznamuje slovensko predsedovanje nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije in Maribora kot evropske prestolnice socialne ekonomije 2018.

Socialna ekonomija postaja ključna pomembna oblika ekonomije za prihodnost dela in podjetništva v Evropski uniji in Jugovzhodni Evropi. V Evropi socialna ekonomija ustvari devet odstotkov delovnih mest in prispeva okoli deset odstotkov k evropskemu družbenemu proizvodu, v Sloveniji pa je bil doslej obseg socialne ekonomije skromen. Konec lanskega leta so bile v parlament vložene spremembe zakona, ki ureja to področje in odpravlja predvsem birokratske ovire za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij.

Delujoča socialna podjetja so povezana v združenje Socialna ekonomija Slovenije (ZSES). Združenje nagovarja odgovorne podjetnike v kampanji #Kupujem odgovorno, s čimer promovira člane združenja in druga podjetja, ki spoštujejo načela socialne ekonomije: trajnostni razvoj, družbeno odgovornost, vključevanje ranljivih skupin, solidarnost in demokratičnost odločanja. Združenje s sedežem v Mariboru z regijskimi podružnicami krepi prisotnost po državi. Pri svojem delovanju se povezuje tudi z drugimi deležniki s podobnimi usmeritvami.

Kakšne so uspešne zgodbe socialnih podjetij, načrtovani ukrepi države in povezovanje v združenju socialne ekonomije Slovenije so teme posveta, ki ga bodo Notranjsko-primorske novice v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna organizirali v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Velikem otoku pri Postojni. Dogodek bo namenjen predstavitvi kampanje #Kupujem odgovorno, ki poteka v okviru ZSES ter akcije Očistimo Slovenijo – zadnjič!, ki jo organizira društvo Ekologi brez meja.   

Z dogodkom, ki ga organiziramo skupaj z Zavodom Znanje iz Postojne želimo doseči boljšo informiranost o socialni ekonomiji, o povezovanju različnih deležnikov ter o spremembah, ki jih prinaša nov zakon o socialni ekonomiji, ki je bil sprejet marca letošnjega leta.

Posvet bo 17. maja 2018 v Podjetniškem inkubatorju perspektiva v Postojni.

Posvet je brezplačen in odprt za javnost.

Prijave zbiramo do 13. maja 2018, na e-naslov: info@notranjskoprimorske.si.

Nazaj na vrh