»ZGODBE, KI SPREMINJAJO«, 20.11.2019 mednarodna konferenca o socialni ekonomiji

V sredo 20. novembra 2019 se bo od 8. do 20. ure v Dominikanskem samostanu na Ptuju odvijala mednarodna konferenca in sejem o socialni ekonomiji “Zgodbe, ki spreminjajo”.

PROGRAM

8.30 – 9.00
Registracija in kava (pogostitev v izvedbi zadrug in socialnih podjetij)

9.00 – 9.30
Gostiteljica in povezovalka konference: dr. Lidija Tušek
Pozdravni nagovori
1. Peter Svetina, varuh človekovih pravic, častni pokrovitelj konference
2. mag. Ksenija Klampfer, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
ministrica
3. Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; minister
4. dr. Ivan Žagar, župan, predsednik Razvojnega sveta Vzhodne kohezijske regije in Sveta regije
Podravje
5. Nuška Gajšek, županja mesta Ptuj
6. doc. dr. Štefan Čelan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

9.30 – 11.00
Panel 1: Politike socialne ekonomije na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni
Panelno predavanje : Antonela Noya, Head of Social Economy and Innovation Unit, Centre for
Entrepreneurship, SMEs, Local Development and Tourism, OECD (tbc)

Okrogla miza:
● mag. Ksenija Klampfer, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
ministrica
● Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; minister
● dr. Ivan Žagar, župan, predsednik Razvojnega sveta Vzhodne kohezijske regije in Sveta regije
Podravje
● Marko Funkl, župan občine Hrastnik
● Mojca Žganec Metelko, Združenje Socialna ekonomija Slovenije

● Antonela Noya, Head of Social Economy and Innovation Unit, Centre for Entrepreneurship,
SMEs, Local Development and Tourism, OECD (tbc)

Moderatorka: Dušanka Lužar Šajt

11.00 – 11.30
Odmor za kavo (pogostitev v izvedbi zadrug in socialnih podjetij)

11.00 – 11.30
Tiskovna konferenca

11.30 – 13.00
Panel 2: Zgodbe socialnih podjetij in zadrug, ki so spremenile svoja okolja
Panelno predavanje: Maggie O’ Carroll, Teh Women’s Organisation, Velika Britanija

Okrogla miza:
1. Goran Miloševič, Korenika, Goričko
2. Jernej Golc, Vinarska zadruga Haloze
3. Jezikovna zadruga Soglasnik
4. Alenka Iskra, Kooperativa DAME
5. Maggie O’ Carroll, Teh Women’s Organisation, Velika Britanija
Moderatorka: dr. Karolina Babič

13.00 -14.30
Kosilo (pogostitev v izvedbi zadrug in socialnih podjetij)

14.30 – 16.00
Panel 3: Financiranje razvoja socialne ekonomije – možnosti in priložnosti
Panelno predavanje: Karl H. Richter, EngagedX

Okrogla miza:
1. Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad
2. mag. Maja Tomanič Vidovič, Slovenski podjetniški sklad
3. Tilen Šarlah, Feelsgood – Social Impact Venture Fund
4. Janez Topolšek, Sektor za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo
MGRT
5. Karl H. Richter, EngagedX
Moderator: mag. Primož Šporar

16.00 – 16.30
Svečana podelitev nagrade za naj socialno podjetje oziroma zadrugo 2019 in nagrade za naj
podpornika socialne ekonomije 2019 v Podravju
Nagradi podeli častni pokrovitelj – Varuh človekovih pravic, Peter Svetina

16.30 – 18.30
Druženje ob večernih prigrizkih (pogostitev v izvedbi zadrug in socialnih podjetij)
SPREMLJEVALNI PROGRAM

9.00 – 18.30
Sejem socialne ekonomije
Socialna podjetja, zadruge in iniciative iz Podravja se predstavijo na “Sejmu socialne ekonomije”.

17.00 – 18.30
Predstavitev knjige “SE in zelena transformacija”
Inštitut Novum in Evropski liberalni forum (ELF)
Slovensko-angleško tolmačenje bo zagotovljeno za Panel 1, 2 in 3

OB konferenci bo potekal tudi sejem socialne ekonomije.

Zaradi lažje organizacije dogodka, Vas prosimo, da se na dogodek prijavite na: http://bit.ly/Prijava_Zgodbe_ki_Spreminjajo

Nazaj na vrh