18.5.2021 Konferenca in Zbornik o prekarnosti

Izšel je zbornik o prekarnosti “Študije o prekarnosti – interdisciplinarni pogledi”. Glavni urednik Črt Poglaven ob izzidu pravi: “Gre za knjigo, ki je po obsegu enaka Marxovem Kapitalu, po teži pa prav tako impresivna. Združuje namreč večino avtorjev, ki so se s prekarnostjo ukvarjali pri nas: pravnikov, ekonomistov, politologov, sociologov, filozofov, jezikoslovcev, socialnih delavcev, ekologov, strojnikov in energetikov.”

Avtorja enega od prispevkov sta tudi naša člana Miro Mihec in ddr. Matjaž Mulej (UM, IRDO), in sicer prispevka z naslovom “Evropske prestolnice socialne ekonomije kot primer možnega vključevanja prekarce” (str. 199).

V torek, 18. maja med 11:30 in 16:30 uro poteka konferenca Prekarnost 360, na kateri bo organizator Črt Poglajen o prekarnosti spregovoril s ključnimi deležniki.

Konferenca je zastavljena na način, da smo v razmislek o prekarnosti vključili sindikate, predstavnike državnih institucij, lokalne samouprave in tudi podjetij. Sestavljena bo iz uvodnega in skepnega dela, vmes pa bodo tri okrogle mize.:

Uvodne misli urednikov zbornika 11:30 – 12:00:

Sogovorniki:

 • dr. Metka Tekavčič, redna profesorica, dekanja Ekonomske fakultete UL;
 • Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata;
 • dr. Danilo Türk, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in redni profesor Pravne fakultete UL;
 • dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, redna profesorica Fakultete za družbene vede UL;

Prva okrogla miza (“Prekarnost na ravni države”) 12:00 – 13:00

Vabljeni gostje:

 • Jakob Počivalšek, predsednik Konfederacije sindikatov PERGAM;
 • Goran Lukić, predstavnik Delavske svetovalnice;
 • Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije;
 • Peter Svetina, Varuh človekovih pravic;
 • mag. Nataša Bergelj, vodja Sektorja za človekove pravice, Ministrstvo za zunanje zadeve.

Odmor (13:00 – 14:00)

Druga okrogla miza (“Odpravljanje prekarnosti na ravni občin”) 14:00 – 15:00

Vabljeni gostje:

 • Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana,
 • Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje,
 • Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje,
 • Blaž Račič, župan Občine Jesenice,
 • Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija.

Tretja okrogla miza (“Prekarnost in človekove pravice v gospodarstvu”) 15:00 – 16:00

Vabljeni gostje:

 • Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC,
 • mag. Sibil Svilan, predsednik uprave Slovenske izvozne in razvojne banke SID,
 • dr. Tomaž Kmecl, direktor Kolektor Etre,
 • mag. Jože Bajuk, član uprave Skupine Petrol,
 • Madeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija, predsednica uprave Siemens Hrvaška, predsednica Združenja Manager.

Sklep 16:00 – 16:15

 • dr. Bogomir Kovač.

PRIJAVE

Dogodek bo potekal na spletu, prijavite se tukaj

http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/1097.

Nazaj na vrh