6. PRAZNIK SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN SOCIALNE EKONOMIJE, 1. 9. 2017, Nova Gorica

Združenje Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje, Poslovna enota GORIŠKA  in  POTENCIAL  Inštitut v sodelovanju z MO Nova Gorica in POLETNO SCENO (Punkt brezmejnosti) organizirata že 6. praznik socialnega podjetništva in socialne ekonomije, ki bo 1. septembra 2017 v Novi Gorici.

Program

do 11.00 ure

SPREJEM in »namestitev« UDELEŽENCEV

ob 11.00

NOVA ORGANIZIRANOST SLOVENSKEGA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN EKONOMIJE – novo ime Združenje SES, so.p.:organiziranost sektorja na nacionalni ravni; Poslovna enota Goriška; program dela

ob 13.00 uri

OBISK/OGLED FESTIVALA GORIŠKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA in KOSILO PRI GOSTINCIH S STOJNICAMI na festivalu na Bevkovem trgu

0b 14.00

POSVET “SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE ZA BOLJŠI JUTRI”:

Gost: g. Tadej SLAPNIK, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS

Kako vključiti in povezati nosilce razvoja? aktivnosti po mednarodni konferenci o razvoju socialne ekonomije v JV Evropi (oblikovanje regionalnih mrež podpornega okolja za socialna podjetja; priprava in sprejem strategije razvoja socialne ekonomije 2018-2028; razvoj storitev socialnih podjetij na lokalni ravni /deinstitucionalizacija/; regionalna učna socialna podjetja; javna naročila za socialna podjetja…)

ob 15.45 uri

IZJAVE ZA MEDIJE

16.00

Združenje SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, socialno podjetje: interni sestanek članov Upravnega odbora Združenja

ob 18.00 uri

POVEZOVANJE členov oskrbnih verig krožnega gospodarstva  »ZAGOTOVIMO SI BOLJŠI JUTRI« (ustanovni občni zbor društva)

POLETNA SCENA

20.00

Feministični pevski zbor Z’Borke, vokalni koncert

20.30

Ženski pevski zbor Kombinat, vokalni koncert

 

 

PRAZNIČNA LOKACIJA:

ploščad za občinsko stavbo Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

(prizorišče Poletne scene in Letnega kina)

V primeru slabega vremena bo Praznik potekal v Veliki dvorani MONG, v pritličju mestne hiše

 

Udeležba na Prazniku socialnega podjetništva in ekonomije je BREZPLAČNA.

Dobrodošli so prostovoljni prispevki.

Vabljeni tudi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen.

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE NA PRAZNIK

 

POTENCIAL Inštitut

Lokovec 200, 5253  Čepovan

Podružnica SOLKAN, C. IX. Korpusa 46

M: 041 996 414, T: 05 620 5515

E: potencial.institut@amis.net

Združenje SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, socialno podjetje
Gorkega ulica 34, 2000 MariborM: 030 413 235

E: zdruzenje@socialnaekonomija.si

www.socialnaekonomija.si

 

Nazaj na vrh