DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO ~vključevanje socialno izločenih skupin, spodbujanje aktivnega državljanstva in participacije~

Število ogledov: 4168

Področje prodaje:

  • storitve izobraževanja in usposabljanja
  • rekreacijske, kulturne in športne storitve
  • storitve uprave, obrambe in socialnega varstva

Vizija in poslanstvo: 

Vključeni in aktivni posamezniki za odprto družbo.
Poslanstvo uresničujemo z vključevanjem socialno izključenih skupin, spodbujanjem aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi, ter s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Vse svoje aktivnosti izvajamo s strokovnim in prostovoljnim delom in z vključevanjem širše javnosti ter pri tem širimo vrednote človeškega dostojanstva, strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva.

Kratek opis organizacije:

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine. Izvajamo programe socialnega varstva (dnevni center za otroke in romske otroke, pomoč pri integraciji migrantov, itd), spodbujamo medkulturni dialog, aktivno državljanstvo, mladinsko delo ter nudimo celostno podporo nevladnim organizacijam.

Nazaj na vrh