Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova

Število ogledov: 7863

Vizija in poslanstvo:

Postati ključni partner pri razvijanju človeških potencialov ter ustvarjanju spodbudnega okolja v zaposlovanju in v regiji. Poslanstvo: Z Inovativnimi pristopi ustvarjamo priložnosti za podjetja in organizacije. Odkrivamo in nadgrajujejmo zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov, aktivno prispevamo k razvoju družbe.

Kratek opis organizacije:

Fundacija PRIZMA skupaj s socialnimi partnerji pospešuje kreiranje delovnih mest in zniževanje stopnje brezposelnosti ter bistveno prispeva k izboljšanju socio-ekonomske situacije v regiji. Je eden izmed ključnih akterjev v regiji pri povečevanju zaposlitvenih priložnosti presežnih delavcev in brezposelnih oseb ter pri spodbujanju njihove ponovne vključitve na trg dela. Aktivnosti Fundacije PRIZMA so usmerjene k podpori brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih. Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanje kariere, (samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem in brezposelnim.

Glavna dejavnost:

Izbolšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene, spodbujanje zaposljivosti ter zaposlovanja in vseživljenjskega učenja, krepitev kompetenc za ravoj izvajanja programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela.

Nazaj na vrh