LEpi CAjti ~zavod za izboljšanje kakovosti življenja~

Število ogledov: 3931

Področje prodaje:

  • poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tisk in varnost
  • storitve izobraževanja in usposabljanja
  • rekreacijske, kulturne in športne storitve

Vizija in poslanstvo: 

Poslovanje zavoda LEpi CAjti je usmerjeno v idealno sliko prihodnosti, v kateri se načela zavoda razširijo v življenje širše okolice. Spodbuja trajnostno in lokalno naravnane trenutke povezovanja, druženja, osveščanja, sprostitve in dobrega počutja.

Kratek opis organizacije:

V zavodu LEpi CAjti želimo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja, zato so naše aktivnosti usmerjene:

– v osveščanje o pomenu kakovostnega preživljanja prostega časa, ohranjanja narave in ponovne rabe;

– v razvoj pristnih lokalnih izdelkov in storitev;

– v povezovanje lokalnih ustvarjalcev, vključevanje ranljivih skupin in sodelovanje z zainteresiranimi subjekti.

Naši produkti/storitve:

  • Kreativna druženja lokalnih ustvarjalcev
  • Medgeneracijsko povezovanje
  • Delavnice Od ideje do prodajnih polic
  • Zakladi stare šare – ponovna raba
  • Razvoj pristnih lokalnih izdelkov

Reference:

– lokalni ustvarjalci naravi prijaznih izdelkov

– pravne osebe, ki podpirajo butična, naravi prijazna poslovna darila

– potrošniki, ki jim je mar za kakovost življenja

Nazaj na vrh