Permakulturni inštitut Maribor so.p. ~ razvojno raziskovalna dejavnost na področju trajnostnih in regenerativnih praks

Število ogledov: 3682

Področje prodaje:

 • poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tisk in varnost
 • storitve izobraževanja in usposabljanja
 • storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno
 • rekreacijske, kulturne in športne storitve
 • živila, pijače, tobak in sorodni izdelki
 • arhitekturne, gradbene, inženirske in inšpekcijske storitve
 • storitve raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
 • storitve odplak, odpadkov, čiščenja in okolja
 • gradbeno delo

Vizija in poslanstvo:

Vizija Permakulturnega inštituta je regeneracija naravnega in družbenega okolja v Sloveniji in ustvarjanje blaginje.

Kratek opis organizacije:

Smo neprofitna okoljevarstvena organizacija, ki ozavešča, informira in izobražuje širšo javnost o problemih in trajnostnih rešitvah problemov v okolju in družbi. Prav tako ponujamo produkte, ki so primer dobre prakse trajnostnih rešitev, preko katerih delno financiramo naše delovanje. Ti produkti so hrana pridelana na ekosistemski način, hiše s pozitivno energetsko bilanco, energetsko varčni rastlinjaki, svetovanja, izobraževanja.

Naši produkti/storitve:

 • Hrana
 • Izobraževanja
 • Svetovanja
 • Rastlinjaki

Reference:

 • Vzpostavljeni učno-demonstracijski centri v Sloveniji za prikaz trajnostnih praks in rešitev Svetovanje kmetijam – Boris Uranjek prejel nagrado za Inovativnega mladega kmeta 2014
 • Svetovanje občinam
 • Projekt Mariborski vrtci
 • Sodelovanje na različnih evropskih projektih – Plasma grain

Nazaj na vrh