POTENCIAL INŠTITUT ~MOJA ŠTACUNA, DOBRA ROBA~

Število ogledov: 7468

Področje prodaje:

 • storitve izobraževanja in usposabljanja
 • živila, pijače, tobak in sorodni izdelki
 • storitve raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

Vizija in poslanstvo: 

Želimo, da je vsem, posebej pa otrokom, dosegljiva najboljša hrana.

KUPUJMO DRUŽBENO OZAVEŠČENO (»BUYING SOCIAL«)
Sodelovanje z nami ustvarja priložnost še za nekoga drugega preko novih možnosti dostojnega dela, dostopnosti, etične trgovine in skladnosti s trajnostnimi družbenimi standardi. Odgovoren odjemalec z nakupom pri nas podpira partnersko delovanje v kratki oskrbni verigi, ohranjanje in razvoj slovenskega prehranskega sektorja in se oskrbi z živili, pridelanimi na človeku, živalim in naravi prijazen način.
Naše poslanstvo je vzpostaviti odprt, pregleden oskrbni model s slovenskimi živili, ki ga odlikujejo: pravna varnost, kakovost, sorazmernost, inovativnost, trajnost, dostop malim do trga, preprečevanje diskriminacije in goljufij, ozaveščenost o stroških, enaki konkurenčni pogoji,…

Kratek opis organizacije:

POTENCIAL Inštitut je ekosistem za dobre zgodbe. Ena od njih je MOJA ŠTACUNA, skupnost deležnikov kratke oskrbne verige od pridelovalcev, predelovalcev, pravične trgovine, logistike, odjemalcev (živilski obrati – kuhinje) in izvajalcev podpornih storitev. Sodelovalno ustvarjamo inovativen model zagotavljanja prehranske varnosti. Stalen izziv so nam izboljšave prehranskih navad z vključevanjem dobre hrane na način, da dobijo priložnost tudi manjši in novi partnerji.

Naši produkti/storitve:

 • Gajbica dobre hrane, mala
 • Gajbica dobre hrane, srednja
 • Gajbica dobre hrane po izbiri
 • Sezonsko sadje
 • Sezonska zelenjava

Reference:

 • javni zavodi za potrebe kuhinj (vrtec, šola, bolnišnica, socialnovarstveni zavod)
 • gostinski obrati (restavracija, ošterija – gostilna, podjetje)
 • potrošniki, ki se prehranjujejo z živili, pridelanimi na naravi, živalim in človeku prijazen način

Nazaj na vrh