Zadruga KonopKo, z.o.o., so.p. ~razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje~

Število ogledov: 4821

Področje prodaje:

  • storitve izobraževanja in usposabljanja
  • druge skupnosti, socialne in osebne storitve
  • živila, pijače, tobak in sorodni izdelki

Vizija in poslanstvo: 

Namen zadruge je trajno izvajanje socialno podjetniških dejavnosti na področju pravične trgovine, podpore članom zadruge v obliki izmenjave znanja in opreme za pridelavo in predelavo konoplje, vzpostavitve standardov kvalitete za izdelke iz konoplje, ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja konopljarstva in kmetijstva, vzpodbujanja razvoja vseslovenske konopljarske skupnosti, informiranja in izobraževanja o novostih pri pridelavi in predelavi konoplje in povezanih inovacijah ter širjenja znanja o konoplji in njenih proizvodih v splošni javnosti.

Kratek opis organizacije:

Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji – industrializacija konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest je področje, ki nas zanima in v katerem smo prepoznali izjemen potencial. Naši načrti gredo v smeri razvoja in izdelave gradbenega materiala, tekstila, bioplastike, prehrane iz te »na novo« odkrite rastline – konoplje. Zato v tej smeri raziskovanja možnosti industrializacije sodelujemo s številnimi partnerji, ki se zanimajo za omenjeno surovino in potencial, ki ga industrijska konoplja ponuja. Aktivno sodelujemo tudi pri zakonskih spremembah na področju industrijske konoplje.

Naši produkti/storitve:

Reference:

Lastna proizvodnja izdelkov iz konoplje, razvoj biogranulata iz konoplje (partnerstvo z FTPO), razvoj vlaknenih plošč iz konoplje (partnerstvo z Biotehniško fakulteto)…

Nazaj na vrh