Zavod PIK – Podjetniški inkubator Kočevje

Število ogledov: 7481

Vizija in poslanstvo:

PIK želi prispevati konkreten delež k nastajanju novih podjetij in razvojnemu prestrukturiranju obstoječih podjetij, podjetniški usmerjenosti prebivalstva in še posebej mlajše populacije na Kočevskem. Poslanstvo inkubatorja je nudenje celovitih podpornih storitvenih in finančnih instrumentov za razvoj, zagon in rast novih (s podudarkom na tehnoloških) podjetij v jugovzhodni regiji, spodbujanje socialnega in družbeno odgovornega podjetništva ter slediti dolgoročnih strategiji tehnološkega prestrukturiranja gospodarstva v Sloveniji

Kratek opis organizacije:

Podjetniški inkubator je podporna institucija, ki v regiji omogoča ugodnejše pogoje najema pisarniških in proizvodnih prostorov ter ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. Osnovna dejavnost podjetniških inkubatorjev je pomoč pri razvoju novih podjetij, na način, da se zagotovi tako fizična (ustrezni prostori) kot intelektualna infrastruktura.

Glavna dejavnost:

 V ožjem smislu je poslanstvo Podjetniškega inkubatorja v zagotavljanju pomoči po izoblikovanih ter uveljavljenih metodah dela, ki zagotavljajo manjše poslovno in razvojno tveganje in dovoljujejo večje učinke in optimalno izrabo vloženih sredstev.

 

Nazaj na vrh