Emergenses

EMERgenCeS – Merging Refugee Educators Competences and Skills

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021

Vodilni partner: UC LIMBURG (Belgija)

Partner v projektu: Združenje Socialna ekonomija Slovenije

Opis projekta:

ZSES je partner v novem projektu, potrjenem na razpisu Erasmus+ KA2, EMERgenCeS – Merging Refugee-Educators Competences and Skills. Aktivnosti projekta EMERgenCeS se osredotočajo na oblikovanje skupnosti deležnikov dobrih praks za razvoj medkulturnih vsebinskih in pedagoških pristopov za priseljence, ki so ali želijo biti strokovno in poklicno vključeni v izobraževalne procese, povezane z udeleženci le-teh z drugačnim kulturnim in narodnostnim ozadjem.

Projekt se sofinancira s sredstvi Erasmus+ programa evropske unije. V projekt je vključenih sedem partnerjev iz Belgije, Finske, Romunije, Francije, Italije in Slovenije. Partnerji smo: UC LIMBURG in EUROPEAN PROFESSIONALS NETWORK iz Belgije, Kilowatt soc coop (Italija), ICHB Gimnaziu (Romunija), RESEAU PROACTIF (Francija), TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (Finska) in Združenje socialna ekonomija Slovenije (Slovenija).

Spletna stran: Erasmus Emerges (erasmus-emergences.eu)

FB stran: EMERgenCes – Erasmus+ Project | Facebook

Dogodki:

8.6.2021 – Creating reflective space – https://www.facebook.com/events/546056253232450/

 

EMERGEnCeS, združevanje kompetenc in spretnosti vzgojiteljev beguncev, zbira dobre prakse vključevanja vzgojiteljev beguncev, beguncev z učiteljskim poreklom v matični državi, v namembnih državah z izobraževalnim podjetništvom.

Skupaj z učitelji iz države gostiteljice (evropskimi učitelji) ustanavljajo prakse (CoP) za razvoj medkulturnih vsebin, pedagoških pristopov in družbeno-čustvenih odzivov. Te CoP kombinirajo soustvarjanje s pedagoškimi okviri dekolonizacije, učenja z akcijo in pristopom celotnega učenca. Ta pristop je opisan v metodološkem priročniku in obravnavan v dobrih praksah.

Več o projektu na spletni strani projekta.

Nazaj na vrh