Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem

Razpisovalec:
Občina Ravne na Koroškem
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti za vzgojo in izobraževanje, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, za izvajanje aktivnosti preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
2.500,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf

Nazaj na vrh