V živo live streaming KONFERENCA O RAZVOJU SOCIALNE EKONOMIJE

Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, vas z veseljem vabi k aktivnemu sodelovanju na regionalni konferenci:

JVE2: RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE V JUGOVZHODNI EVROPI

24.–25. april 2017
Kongresni center Brdo, Ljubljana, Slovenija

PRENOS V ŽIVO NA NAŠI FACEBOOK STRANI !

Program
V slovenskem in angleškem jeziku

Cilji konference
–    Spodbujanje evropskih vrednot preko partnerstev in socialne ekonomije;
–    Spodbujanje socialne vključenosti in ustvarjanja delovnih mest preko partnerstev in socialne ekonomije;
–    Spodbujanje vzpostavitve regionalnih mrež od spodaj navzgor, v okviru programov razvojnega sodelovanja in IPA v primeru držav kandidatk in evropskih virov financiranja – predvsem kako bolje uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade za razvoj socialnega podjetništva in socialne ekonomije kot celote.

Poglavitni namen konference je spodbujanje socialnih podjetij Jugovzhodne Evrope (JVE) sledečih držav: Slovenije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Albanije, Romunije in Bolgarije. Takšno sodelovanje zagotavlja platformo za razvoj socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi, kjer lahko pride do izmenjave tako zasebnih kot javnih izkušenj ter do izmenjave kontaktov in skupne regionalne strategije. Konferenca bo delovala na dveh ravneh, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Najprej z ustvarjanjem in razvojem sinergij med državami, lokalnimi organi in akterji socialne ekonomije; nato s spodbujanjem socialnih podjetij, konkretno z ugotavljanjem in predvidevanjem njihovih potreb na ravni političnih odločevalcev. Končni cilj konference je oblikovati srednjeročni načrt spodbujanja ekonomije socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi.

Zahvaljujemo se vsem pokroviteljem in organizatorjem, ki omogočajo konferenco, še posebej UP in Delavski hranilnici, ki sta podprli sejem podjetij socialne ekonomije 24. in 25. aprila na Brdu.

Kontakti
Prijava, prevozi in druga vprašanja:
E: jzp@izola.si
T: +386 5 66 00 266
JZP Izola Sončno Nabrežje 4, 6310 Izola, Slovenija

Predsednik programskega odbora
E: tadej.slapnik@gov.si
T: + 386 31 348 930
Tadej Slapnik, Državni sekretar, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

Nazaj na vrh