Napovedani dve javni povabili za izbor javnih del za leto 2016

Za leto 2016 Zavod za zaposlovanje načrtuje objavo dveh javnih povabil za izbor programov javnih del. Prvega v decembru letos in drugega v januarju 2016. Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjena na področja socialnega varstva in v vključevanje dolgotrajno brezposelnih z nižjo izobrazbo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih in spremljanja izvajanja javnih del v letu 2015 pripravilo izhodišča za izvajanje javnih del v letu 2016.

Na podlagi teh izhodišč bodo javna dela v letu 2016 prednostno usmerjana v izvajanje:

  • programov javnih del na področju socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, invalidi), in
  • programov javnih del, v katera se bodo vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV. ravni).

Predlog Proračuna RS za leto 2016 določa obseg sredstev za izvajanje javnih del v višini 37 milijonov EUR. Ob upoštevanju določb veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračunov RS, bo predvidena načrtovana okvirna vrednost prvega javnega povabila 21,5 milijona EUR, v okviru drugega javnega povabila pa se načrtujejo preostala razpoložljiva sredstva.

V okviru prvega povabila se, poleg že navedenih prednostnih področij, načrtuje tudi nadaljevanje izvajanja razvojnih programov za spodbujanje socialnega podjetništva, ki so se prvič pričeli izvajati v letu 2014.

Z namenom, da bi se izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2016 na lokalni ravni, o zagotavljanju javnega interesa za izvajanje programov in o morebitnem sofinanciranju, objavljamo:

Po območnih službah bodo izvedli sestanke s potencialnimi izvajalci in naročniki programov javnih del, kjer bodo predstavljeni Katalog programov javnih del in izhodišča za izvajanje javnih del za leto 2016. Termine sestankov bodo v prihodnjih dneh objavili na spletni strani.

Ponudbe na javno povabilo bodo izvajalci posredovali osebno ali po pošti.

Nazaj na vrh