Organi Združenja

Organi Združenja SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, so.p. so:

  • skupščina
  • upravni odbor
  • generalni sekretar
  • nadzorni odbor
  • strokovni odbor

Skupščino kot najvišji organ sestavljajo vsi člani, ki se sestanejo najmanj enkrat letno, z namenom, da odločajo o najpomembnejših postopkih za delovanje združenja.

Upravni odbor: Iris Magajna, Mojca Žganec Metelko, Mitja Bogataj, Miro Mihec, Sebastjan Pikl.

Uradna zastopnica: Mirjana Ivanuša Bezjak

Nazaj na vrh