Vizija, poslanstvo, in vrednote

Vizija ZSES

Krovna organizacija za socialno ekonomijo v Sloveniji.

Generator družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno prepoznan center odličnosti za razvoj in promocijo socialnega podjetništva.

Skupna platforma za mreženje in spodbujanje delovanja podjetij socialne ekonomije in tistih podpornih institucij, ki so si zadale cilj uveljavitve socialnega (družbenega) podjetništva in trajnostno naravnane skupnostne ekonomije v Sloveniji.

Steber, povezovalec in glasnik socialne ekonomije v Sloveniji.

Poslanstvo ZSES

Vzpostavljamo inovativno povezovalno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev socialnega podjetništva in zagotovitev učinkovitih mehanizmov za razvoj socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Slovenije.

Vrednote ZSES:

  • trajnostni razvoj
  • družbena odgovornost
  • solidarnost
  • vključevanje ranljivih skupin
  • demokratično odločanje

Nazaj na vrh