Prispevajte svoje pobude in vprašanja do 16.4.2019

PODALJŠAN POZIV ZA POBUDE IN VPRAŠANJA

Spoštovani člani združenja Socialna ekonomija Slovenije in simpatizerji ter akterji socialne ekonomije, prosimo vas za trenutek vašega časa.

Na podlagi 2. Sklepa, 12. Skupščine ZSES, objavljamo poziv članom, socialnim podjetnikom, da nam pošljete svoje pobude, izzive in vprašanja s katerimi se srečujete pri svojem poslovanju in načrtovanju za vaš razvoj v prihodnosti.

Poziv smo podaljšali do 16. aprila 2019, do 12. ure.

S svojimi pobudami lahko člani pomagate in sodelujete pri urejanju naše in vaše prihodnosti ter prispevate k dvigu socialne ekonomije v Sloveniji.
Sporočite nam, kaj lahko izboljšamo ali pa imate predlog, ki bi vam in vašim so članom izboljšalo poslovanje.

Sprejemamo predloge na teme:
– financiranje,
– kadri,
– podporno okolje,
– sodelovanje v regiji, sodelovanje v državi, mednarodno sodelovanje,
– razpisi, projekti,
– razno.

Na podlagi prejetih pobud se bo pripravil osnutek strategije delovanja ZSES za 5 let, ki bo posredovan članom v obravnavo v maju 2019.

Vaše pobude, izzive ali vprašanja sprejemamo preko spletnega OBRAZCA.

Hvala za sodelovanje !

Nazaj na vrh