Projekt SEEDING

ORGANIZACIJE SOCIALNE EKONOMIJE »se odzivajo na« DIGITALIZACIJO, SOCIALNI DIALOG IN STEBRE EVROPSKIH SOCIALNIH PRAVIC. Digitalna revolucija v svojem začetku avtomatizacije ni (enostavnih ponavljajočih procesov) ogrožala bolj kompleksnih delovnih mest. Danes pa se je zaradi hitrega razvoja njena vloga razširila in danes postaja velika alternativa človeški delovni sili na splošno.

Zato je načrten prehod v digitalizacijo socialnih podjetij še toliko bolj ključen. Digitalizacija je dvorezen meč. Na eni strani predstavlja nevarnost izginjanja delovnih mest, na drugi strani pa je lahko zelo velika priložnost za ranljive skupine, če se jih ustrezno pripravi in izobrazi.

Kaj si želimo doseči s projektom SEEDING ?

SEEDING želi biti prvi projekt, ki bo nagovoril organizacije socialne ekonomije o temi digitalizacije. Nato pa bo raziskal, kako se nanjo odzivajo ter o vplivu, ki ga ima na delovne pogoje, delovna mesta in njihovo zmanjševanje.

Cilji projekta so ustvariti razumevanje kako socialna ekonomija doprinese k:

–        Oblikovanju perspektive o vplivu digitalizacije na zaposlovanje in socialni dialog.

–        Izkoriščanju potencialnih prednosti digitalizacije za ustvarjanje in ob enem preprečevati ali minimalizirati negativne vplive na zaposlovanje in delovne pogoje.

–        In seveda v pridobljena dognanja vplesti načela Stebra evropskih socialnih pravic, še posebej na področju varnosti zaposlitve, prilagajanju teh delovnih mest pravičnemu plačilu in pravičnim delovnim pogojem.

Kaj je sploh digitalizacija in digitalna transformacija?

–        Digitizacija je spreminjanje analognega v digitalno (papirnati dokumenti, mikrofilm, vizitke, fotografije, zvočni posnetki) in jih tako narediti lažje dosegljive in varne. Takšna oblika spremembe ne spreminja poslovnega modela ga le pohitri.

–        Digitalizacija pomeni interakcijo z digitalnimi podatki (ali digiziranimi) podatki. Vendar za pravo digitalizacijo je potrebno razviti tudi procese, ki potekajo digitalno (podatki v oblaku). Vsi ti ukrepi pa optimizirajo poslovanje, ga pohitrijo in vanj vključijo več uporabnikov.

–        Digitalna transformacija pa je nekaj popolnoma drugega, je popolna sprememba poslovnega modela, ki lahko spremeni tudi celotno branžo. Osnovni pogoje je, da se vsi ključni procesi odvijajo v digitalizirani obliki (aplikacije, podatki v oblaku) in ob enem spreminjajo obstoječ poslovni model. Primer digitalne transformacije je AIR BnB in Uber.

Kako bo projekt nagovoril ciljne skupine?

–        S predstavitvenim dokumentom oz. posnetkom stanja, ki bo predstavil pogoje za implementacijo digitalizacije in razumevanje izzivov, ki pridejo z digitalizacijo. Prav tako pa bi ta predstavitveni dokument predstavljal smiselno informacijo na nacionalnem in evropskem nivoju.

–        Z dvema študijama primerov o prepoznavanju vpliva digitalizacije na zaposlovanje, z vidika vodstva in socialnih partnerjev.

–        Z zagonskim dogodkom (se je že odvil), z dvema meddržavnima delavnicama, in sedmimi informacijskimi dogodki.

–        Opravljeni bodo tudi štirje video intervjuji, ki bodo predstavili ključne ugotovitve študij.

–        In na koncu se bodo izdelale politike priporočil, s katerimi bomo lahko preprečili ali uspešno upravljali z učinki, ki jih prinese digitalizacija.

V projektu sodelujejo ekipe različnih držav (Italija, Španija Nemčija, Poljska, Slovenija in Francija), ker si želimo izmeriti vpliv digitalizacije na družbo v različnih gospodarskih, pravnih in socialnih okoljih.

Ker ima vsak država drugačno politiko, pravno zakonodajo itd. na področju socialne ekonomije, sodelujoče države predstavljajo normo in različne modele, na katere pa se lahko implementirajo rešitve ali opozori na pretnje, ki jih predstavlja digitalizacija. Sodelujoče države so: Nemčija, Italija, Španija, Francija, Slovenija, Poljska in pogojno Velika Britanija.

Za koga se izdeluje projekt oz. interesne skupine.

Direktno bomo nagovarjali:

–        Združenja zaposlenih

–        Sindikate

–        Podjetja, ki jih čaka digitalizacija

–        Lokalne in nacionalne vlade

Infographic SEEDING

Kristijan Pinosa, uni. dipl. ekonomije.
projektni vodja / project manager

Nazaj na vrh