S konference impACT v Bruslju

SLO

Skupaj z nekaterimi drugimi dogodki smo se v mesecu marcu udeležili konference o družbenem učinku impACT, for pioneers in social impact assessment v Bruslju.

Konferenca je ponudila nekaj primerov organizacij, ki merijo (svoj) družbeni učinek.  Obstaja kar nekaj meritev, aplikacij, ki pa niso uveljavljene, uporabljane ali standardizirane. To, kot kaže, predstavlja tudi glavni izziv v Evropi danes, kar  se tiče merjenja družbenega učinka . V praksi družbeni učinek določajo ali posojilodajalci ali investitorji skozi svoje pogoje; tak “družbeni učinek” je torej interesno pogojen, še posebej v drugem primeru. Seveda ni prav, da so vrednote družbeno pogojene, zato je potrebno ustvariti neodvisne meritve ter uveljaviti, da se bodo uporabljale po vsej Evropi kot standard.

Primera: Impact WizzardReachforChance,…

Več primerov in program konference na tej povezavi.

Foto: Miro Mihec

ENG

Together with some other events, we participated at the impACT Conference, for pioneers and social impact assessment in Brussels in March.

The conference offered some examples of measurements of the social impact. There are quite a few measurements, but they are not implemented and used widely enought or even standardized. This, it seems, is a major challenge in Europe today in terms of measuring the social impact. In practice, social impact is determined either by finance lenders or investors through their own terms; such a “social effect” is therefore a definition of their own interest, especially in the second case. Of course, it is not right that values ​​are conditioned , so it is necessary to create independent measurements which will be commonly accepted across the Europe as a standard.

Examples: Impact Wizzard, ReachforChance, …

More examples and conference program on this link.

Nazaj na vrh