Slovenska nagrada za druženo odgovornost – HORUS – prijave do 15.10.2020.

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je odprt od 15. julija do 15. oktobra letos. Rok za oddajo vlog se izteka!

Organizator IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji je 15. julija letos objavil dvanajsti razpis zapored za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Za nagrado Horus 2020 se lahko potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavodi, neprofitne in druge organizacije, osebe javnega prava, novinarji in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Vprašalnik za prijavitelje je zasnovan v skladu s standardom za družbeno odgovornost ISO26000:2010 ter drugimi aktualnimi evropskimi in slovenskimi usmeritvami. Prijavitelji prejmejo tudi dve uri brezplačnega svetovanja ob prijavi, prijave pa zbirajo do 15. oktobra letos. Nagrade bodo podeljene 4. decembra 2020.

Za strateško nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi javne ustanove. Razpisana sta še Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.  

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Od leta 2017 tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030. Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je ta, da s  specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, lahko prijavitelji sami analizirajo stanje na tem področju v podjetju oz. organizaciji. Nato lažje pripravijo svojo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizaciji, pridobijo pa tudi mnenje neodvisnih strokovnjakov o stanju družbene odgovornosti pri pravni osebi.

Družbena odgovornost prinaša številne koristi, o teh se lahko podjetja in posamezniki podučijo tudi skozi usposabljanje za vodjo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki ga prav tako organizira inštitut IRDO že vrsto let. Od leta 2016 je tovrsten certifikat pridobilo 132 strokovnjakov, podjetnikov, menedžerjev in mladih. Naslednje izobraževanje na to temo bo potekalo v hibridni obliki (delno virtualno, delno v živo) od 6. oktobra dalje, več informacij pa lahko zainteresirani pridobijo na spletnem mestu inštituta IRDO in nagrade Horus.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Horus pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

#

Dodatne informacije:         spletno mesto: www.horus.si, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883

Nazaj na vrh