Vabilo na 9. skupščino Združenja Slovenski forum socialnega podjetništva

Spoštovani,

na podlagi sklepa 8/8 iz predloga zapisnika 8. skupščine ter drugega stavka 4. točke 12. člena statuta sklicujem 9. skupščino Slovenskega foruma socialnega podjetništva (SFSP), ki bo potekala dne, 20.4.2017, ob 11. uri predvidoma v Ljubljani (lokacijo še sporočimo).

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti
  2. imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja
  3. potrditev dnevnega reda
  4. potrditev zapisnika 8. redne skupščine
  5. razrešitve, nadomestne volitve, nadomestna imenovanja v organe združenja
  6. aktualne informacije iz socialne ekonomije
  7. cilji in usmeritve delovanja združenja v letu 2017
  8. sprememba statuta
  9. razno

 Prosimo, da vašo udeležbo na skupščini potrdite tukaj do srede, 19.4.2017.

Pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo člani/ce, ki so včlanjeni v SFSP in so plačali članarino za leto 2017. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo (v prilogi). Pravne osebe zastopa zakoniti zastopnik, ali od njega pooblaščena oseba.

Opominjamo vas, da članarino za leto 2017, v kolikor je še niste, poravnate preko našega transakcijskega računa: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana SI56 6100 0000 3529 692 do srede, 19.4.2017. Po prejemu plačila vam bomo izdali račun.

Predlog zapisnika in pooblastilo za zastopate najdete na naši facebook strani.

 

Mojca Žganec Metelko, generalna sekretarka

 

Nazaj na vrh